Λάβετε μέρος στη Δράση Σχολή Γονέων Αττικής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής


Σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ στον κύκλο μαθημάτων με τίτλο «Μένουμε Σπίτι … και “Μένουμε” Καλά».

slide-bg
slide-border
slide-border
slide-concept-2.1
slide-concept-2.2
slide-concept-2.3
slide-concept-2.4
slide-concept-2.5
INNOVATION CENTER
REGION ATTICA
Technological Development
WE THINK
OUTSIDE
THE BOX :)
Strengthening Research and Development
slide-bg-2
slide-concept
TECHNOLOGY
FORESIGHT!
WE ORGANIZE
technological prospect of exploration
participatory planning actions

Our goal is to improve competitiveness, exchange know-how support innovation, and enhance extroversion through strategic synergies.

We are strengthening the diffusion of knowledge information know-how .

In cooperation with the regional innovation ecosystem and related production, transport and exploitation of productive knowledge and innovation, we aim at fostering synergies and developing complementarity between businesses and institutions.

   
home-concept-1Suggestions
home-concept-2Studies
home-concept-3Ratings
  • project-home-1
  • project-home-2
  • project-home-3
Our work

Activity R&I

We ensure the monitoring and documentation of the development of R&I activity in Attica.

Editing suggestions

We work on policy proposals in collaboration with researchers and stakeholders to highlight good practices.

Participatory planning

We organize participatory planning actions such as thematic and regional technology perspective exploration.

Digital platforms

We develop and operate or supervise digital platforms and information and collaboration networks.

Networking actions

We organize processes and actions of networking and awareness raising as well as promotional and publicity actions.

Annual program

We produce an annual program in cooperation with R&I organizations and companies of Attica.

Our activities are combined with corresponding research academic business entities...

Here are some of our key partners and institutions.

...