Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

3η Συνάντηση της Σ.Ο. της Γαλάζιας Οικονομίας της ΔΕΑ Αττικής

Περιεχόμενο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα, 5/12/2022, στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, η 3η συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας (Σ.Ο.) της Γαλάζιας Οικονομίας στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ) της Περιφέρειας Αττικής. Στη συνάντηση, η οποία διήρκησε τρεις ώρες και τη διεύθυνε ο συντονιστής της Σ.Ο. κ. Χαράλαμπος Κοντοές, συμμετείχαν όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας, είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά.

Κατά τη συνάντηση έγινε εκτενής ανάλυση και συζήτηση, με την ενεργή συμμετοχή όλων των μελών, επί των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη της Ομάδας. Οι προτάσεις κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τις Περιοχές Παρέμβασης και για κάθε μία από αυτές ορίστηκε υπό-ομάδα με συντονιστή και σκοπό την επιπλέον επεξεργασία των επιμέρους προτάσεων, ώστε η τελική σύνθεσή τους να είναι ολοκληρωμένη.

Τέλος, συμφωνήθηκε τα επόμενα παραδοτέα να κατατεθούν πριν το τέλος του έτους ενώ η επόμενη συνεδρίαση θα οριστεί στις μετά το πρώτο 10ήμερο του Ιανουαρίου 2023.

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο