Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επιδόσεις της Ελλάδας στους δείκτες του Global Innovation Index 2022

Περιεχόμενο

Σύμφωνα με το Global Innovation Index για το έτος 2022 η Ελλάδα κατατάσσεται στην 43η θέση ανάμεσα σε 132 χώρες ανεβαίνοντας τέσσερις (4) θέσεις σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Η βελτίωση της χώρας στη διεθνή κατάταξη προήλθε από το σκέλος των εκροών δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος δείκτης σημείωσε σημαντική βελτίωση κατά 11 θέσεις καταλαμβάνοντας την 49η θέση το 2022, γεγονός που αναδεικνύει την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Αντίθετα η Ελλάδα υποχώρησε ελαφρώς 5 θέσεις κυρίως με αφορμή τις κατηγορίες θεσμών και ανθρωπίνου κεφαλαίου & έρευνας. Οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα που αφορά τους θεσμούς, δηλαδή την σταθερότητα του πολιτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την κατατάσσουν στην 69η θέση από την 51 θέση του 2021 λόγω κυρίως της επιδείνωσης της κατάταξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα το Ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας έχει χαμηλές επιδόσεις στο πεδίο πολυπλοκότητας της αγοράς καθώς η Ελλάδα παρά την βελτίωση της σε ετήσια βάση κατά 5 θέσεις κατατάσσεται στην 55η θέση διεθνώς.

Το παρακάτω γράφημα με φούσκα δείχνει τη σχέση μεταξύ των επιπέδων εισοδήματος (ΑΕΠ κατά κεφαλήν) και της απόδοσης καινοτομίας βάσει της βαθμολογίας του Global Innovation Index 2022. Η γραμμή τάσης δίνει μια ένδειξη της αναμενόμενης απόδοσης καινοτομίας ανάλογα με το επίπεδο εισοδήματος. Οι οικονομίες που εμφανίζονται πάνω από τη γραμμή τάσης έχουν καλύτερες επιδόσεις από το αναμενόμενο και οι οικονομίες κάτω από τη γραμμή τάσης είναι κατώτερες των προσδοκιών. Όπως παρατηρούμε από το γράφημα, οι επιδόσεις της Ελλάδας σε σχέση με το ΑΕΠ είναι κατώτερες των προσδοκιών για το επίπεδο ανάπτυξής της.

Στο γράφημα που ακολουθεί παρατηρούμε ότι η Ελλάδα στους βασικούς 7 πυλώνες που στηρίζεται η βαθμολογία του GII έχει απόδοση κάτω από τον μέσο όρο της ομάδας υψηλού εισοδήματος. Ωστόσο στην Ευρώπη, έχει επιδόσεις πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε 2 βασικούς πυλώνες του GII.

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο