Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

1η συνάντηση εργασίας των Περιφερειακών Οργάνων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της ΜΟΝ-ΕΣΕΕ.

Περιεχόμενο

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα 2/11/2022, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η 1η συνάντηση εργασίας των Περιφερειακών Οργάνων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της Μονάδας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΜΟΝ-Ε.Σ.Ε.Ε).

Στη συνάντηση την οποία διηύθυνε ο κ. Μιχάλης Γκούμας, αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΜΟΝ-Ε.Σ.Ε.Ε. μετείχαν εκπρόσωποι των Αρμοδίων Οργάνων για τη RIS και τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης όλων των 13 Περιφερειών της χώρας, τα στελέχη της ΜΟΝ-ΕΣΕΕ και εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτριου Σκάλκου.

Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, το Σύστημα Διακυβέρνησης σε Περιφερειακό Επίπεδο, τις μεθοδολογίες διενέργειας της ΔΕΑ σε Περιφερειακό και Εθνικό Επίπεδο, τον τρόπο συντονισμού μεταξύ Εθνικού και Περιφερειακών Επιπέδων και τις διαδικασίες και τα εργαλεία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, ενώ κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση επί των θεμάτων και απαντήθηκαν ερωτήματα των συμμετεχόντων.

Η Περιφέρεια Αττικής συμμετείχε στη συνάντηση με εκπροσώπους του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.), του αρμόδιου οργάνου για την RIS και τη ΔΕΑ στην Αττική.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο