Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Awareness raising campaign on knowledge valorisation – Greek Event

Περιεχόμενο

Το Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) με τίτλο “Awareness raising campaign on knowledge valorisation – Greek Event”, την Πέμπτη 30/11/2023 στο ερευνητικό κέντρο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για τις κατευθυντήριες αρχές της Ε.Ε. που θα αποτελέσουν εργαλεία υλοποίησης των στόχων στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» και συγκεκριμένα τη σύσταση 2023/498 που αφορά στην κατάρτιση του κώδικα ορθής πρακτικής για την τυποποίηση και τη σύσταση 2023/499 που αναφέρεται στον κώδικα ορθής πρακτικής για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό την αξιοποίηση της γνώσης.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Βασίλειος Γογγολίδης, στέλεχος της Γ.Γ.Ε.Κ και χαιρέτησαν αρχικά ο  υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μάξιμος Σενετάκης και ο διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δ» κ. Γεώργιος Νούνεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή του ΕΚΕΦΕ «Δ» στην καινοτομία με τέσσερις συντονισμένες προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, τον Κεντρικό Κόμβο μεταφοράς τεχνολογίας Science Agora, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας  Smart Attica EDIH που υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και δίνει έμφαση στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του πολιτισμού και του τουρισμού και στον οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α.Α.), τη μονάδα ΤΕΠΑ Λεύκιππος του ΕΚΕΦΕ «Δ», που έχει ως κύριο σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων και την αξιοποίηση προϊόντων έρευνας και τεχνογνωσίας που δημιουργούνται από την ερευνητική δραστηριότητα του Κέντρου και τη σύμπραξη του ΕΚΕΦΕ «Δ» με το Αμερικανικό Κολλέγιο για τη δημιουργία του ACG Innovation Hub το οποίο θα αποτελέσει φυτώριο νεοφυών επιχειρήσεων, επενδυτών επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitalists), ερευνητικών συνεργασιών, και άλλων πτυχών της καινοτομίας.

O Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής τόνισε πως είναι σημαντικό να επιτευχθεί η άμεση εφαρμογή των αποτελεσμάτων της γνώσης του ερευνητικού χώρου στην αγορά και στην κοινωνία, ενώ ο κ. Peter Dröll, Διευθυντής Ευημερίας της DG R&I της ΕΕ τόνισε ότι οι δύο συστάσεις της Επιτροπής αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία για την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και την τυποποίηση η οποία είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Ακολούθησαν workshops όπου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν καλές πρακτικές Κρατών-Μελών της Ε.Ε. στον τομέα της διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας και τυποποίησης, με έμφαση στη δημιουργία κινήτρων για τους εμπλεκόμενους stakeholders.

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο