Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΕ: Η καινοτομία στο επίκεντρο της απόκρισης στην άνευ προηγουμένου κρίση που αντιμετωπίζουμε

Περιεχόμενο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία έκθεση επιδόσεων της ΕΕ στους τομείς της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω της οποίας αναλύει τις επιδόσεις της Ευρώπης σε παγκόσμιο πλαίσιο.

Στην εν λόγω έκθεση τονίζεται η ανάγκη για έρευνα και καινοτομία (Ε&Κ) με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων, των περιφερειών και των χωρών. 

Η κ. Μαρίγια  Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Η έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο της απόκρισης στην άνευ προηγουμένου κρίση που αντιμετωπίζουμε και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη. Η έκθεση για τις επιδόσεις στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία για το 2020 καταδεικνύει τον καίριο ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας για την επίτευξη της οικολογικής και ψηφιακής μετάβασης που χρειάζεται η Ευρώπη. Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το μελλοντικό πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε αυτόν τον μετασχηματισμό.»

Αξιοποιώντας την αριστεία και τις εξαιρετικές επιδόσεις της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία με βάση την επιστήμη, η έκθεση επιδόσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας παρουσιάζει 11 συστάσεις πολιτικής, που ομαδοποιούνται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες:

  • έρευνα και καινοτομία για ένα ασφαλές και επαρκές πεδίο για την ανθρωπότητα·
  • έρευνα και καινοτομία για την επίτευξη ηγετικού ρόλου σε παγκόσμιο επίπεδο·
  • έρευνα και καινοτομία για την επίτευξη οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου.

Οι πυλώνες αυτοί προλειαίνουν, από κοινού, το έδαφος για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της έρευνας και της καινοτομίας και της ενσωμάτωσής τους σε πολιτικές και σε πρωτοβουλίες της ΕΕ που θα συμβάλουν σε μια δίκαιη, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή Ευρώπη, με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και περιφερειών.

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο της έκθεσης: εδώ 

 

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο