Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΕ: Στο 8,9% η αύξηση στις βιομηχανικές επενδύσεις σε Ε&Α

Περιεχόμενο

Δημοσιεύτηκε χθες από την Επιτροπή, η έκδοση του πίνακα του αποτελεσμάτων της ΕΕ για το έτος 2021. Σύμφωνα με τον πίνακα, η ευρωπαϊκή βιομηχανία δείχνει να επανέρχεται σε καλό δρόμο αφού οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη αυξήθηκαν κατά 8,9% έναντι μείωσης κατά 2,2% το έτος 2020 λόγω της πανδημίας.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει επίσης ευρεία τομεακή διαφοροποίηση για την ΕΕ, ιδίως σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, όπου οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα σε Ε&Α αυξήθηκαν σημαντικά, πάνω από τα επίπεδα που είχαν πριν από την πανδημία (κατά 14,8 % το 2021 έναντι του 2020). Για πρώτη φορά, από τον πίνακα αποτελεσμάτων του 2004, οι συνολικές επενδύσεις σε Ε&Α από τις 2500 κορυφαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως υπερέβησαν το ένα τρισεκατομμύριο ευρώ (1094 δισεκατομμύρια ευρώ). Μια σημαντική αλλαγή είναι ότι οι κινεζικές επιχειρήσεις του πίνακα αποτελεσμάτων έχουν πλέον αθροιστικά ελαφρώς μεγαλύτερο μερίδιο επί του παγκόσμιου συνόλου απ᾽ ό,τι οι επιχειρήσεις της ΕΕ (17,9 % για τις κινεζικές και 17,6 % για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, αντίστοιχα). Το μερίδιο των αμερικανικών επιχειρήσεων, που είναι και το μεγαλύτερο, αυξήθηκε στο 40,2 % του παγκόσμιου συνόλου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ παραμένει ο παγκόσμιος ηγέτης σε επενδύσεις σε Ε&Α από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου ο μετασχηματισμός προς τα ηλεκτρικά οχήματα και η ψηφιοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τόσο σε καθιερωμένες όσο και σε νεότερες εταιρείες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ:

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2022-12/Scoreboard_Extended%20Summary_final-v2.pdf

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο