Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Ε.ΚΕ.ΦΕ. «Δημόκριτος» πρωτοστατεί στην έρευνα για το 5G

Περιεχόμενο

O Ε.ΚΕ.ΦΕ. «Δημόκριτος», και πιο συγκεκριμένα οι ερευνητές Δρ. Χαρίλαος Κουμαράς και Δρ. Αναστάσιος Κούρτης από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, συντονίζει την τρίτη φάση ερευνητικών έργων μέσω του 5GENESIS (5th Generation End-to-end Network, Experimentation, System Integration, and Showcasing),  στο πλαίσιο του Horizon 2020, στο οποίο συμμετέχουν 29 φορείς και εταιρείες από 11 χώρες της Ευρώπης.

Στην κοινοπραξία, στο σχηματισμό της οποίας συνέβαλε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), συμμετέχουν δυναμικές εταιρίες, όπως η Space Hellas, η Airbus, η Intel και η Ericsson καθώς και ερευνητικοί οργανισμοί πρωτοπόροι στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Συνολικά, συνεισφέρουν 29 φορείς από 11 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Πορτογαλία και Ισραήλ), Από την Ελλάδα συμμετέχουν, εκτός από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και την Space Hellas, η Cosmote, η Infolysis, η Fogus και ο Δήμος Αιγάλεω.

Στόχος της κοινοπραξίας αυτής, είναι η ενεργή συνεισφορά στην έρευνα και η μεγιστοποίηση του οφέλους από την τεχνολογία 5G. Μέσω του έργου 5GENESIS επιδιώκεται η δημιουργία ενός ανοικτού, εξελισσόμενου και κατανεμημένου πειραματικού μηχανισμού για το δίκτυο 5G σε ολόκληρη την Ευρώπη για την αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας του και την επικύρωση συγκεκριμένων δεικτών αποτελεσματικότητας (Key Performance Indicators -KPIs), με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, τόσο σε εργαστηριακό περιβάλλον όσο και σε μεγάλη κλίμακα. Η υποδομή 5GENESIS εκτείνεται σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις: Αθήνα, Μάλαγα, Λεμεσός, Surrey και Βερολίνο, σε πέντε διαλειτουργικές πλατφορμές πειραματισμού, με διαφορετικές βέβαια δυνατότητες.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για 11 προγράμματα του Ορίζοντα 2020.

Πηγή: https://www.ekt.gr/el/news/24616

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο