Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έρευνα ΕΚΤ: Στο 60,3% το ποσοστό των επιχειρήσεων που καινοτομούν στην Ελλάδα

Περιεχόμενο

Στο 60,3% ανήλθε το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για την περίοδο 2016-2018, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περίοδο  2014-2016, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, τα οποία δημοσίευσε πριν λίγες ημέρες το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).  

Η έρευνα του ΕΚΤ περιλαμβάνει 12.213 επιχειρήσεις διαφόρων οικονομικών κλάδων με περισσότερους από 10 εργαζόμενους και πραγματοποιήθηκε με βάση τις μεθοδολογικές οδηγίες του αναθεωρημένου εγχειριδίου του Oslo Manual 2018 “Guidelines for collecting, reporting and using data on Innovation”, σε κοινή έκδοση της Eurostat και του ΟΟΣΑ.

Αναλυτικότερα, στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται το ποσοστό (%) καινοτόμων επιχειρήσεων ανά πρωτεύοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας:

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ (2014-16)

% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ (2016-18)

Βιομηχανία

59,5

62,3

Ορυχεία και λατομεία

50,1

57,4

Μεταποίηση

59,5

62,4

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

48,9

56,7

Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης

62,3

54,9

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο- Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

59,9

59,8

Μεταφορά και αποθήκευση

44,4

49,7

Ενημέρωση και επικοινωνία

62,7

67,1

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

57,3

59,8

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

59,9

66,1

 

Όπως παρατηρείται, οι 8 στους 10 κλάδους παρουσίασαν αύξηση και 2 κλάδοι παρουσίασαν μείωση. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε ο κλάδος των ορυχείων και λατομείων (7,3%) και τη μεγαλύτερη μείωση ο κλάδος  της Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης (7,4%).

Επίσης, παρατηρείται ότι όλο και περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις καινοτομούν. Ειδικότερα:

Εργαζόμενοι στην επιχείρηση

% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-18

Άνω των 250

87,3

50-249

70,4

10-49

58

 

Ακόμη, υψηλή είναι η αύξηση στην καινοτομία προϊόντων καθώς το ποσοστό των επιχειρήσεων με καινοτομίες προϊόντων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 42,5%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση την περίοδο 2014-2016 (30,7%).

Επιπρόσθετα, σημαντική αύξηση καταγράφουν οι επιχειρήσεις στην καινοτομία επιχειρησιακών διαδικασιών ακολουθώντας το νέο τύπο καινοτομίας που εισήγαγε το εγχειρίδιο του Oslo. Κατά την περίοδο 2016-18, το 55,2% επιχειρήσεων έχει εντάξει νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες σε επιχειρησιακές λειτουργίες όπως η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, η εφοδιαστική, η οικονομική διαχείριση, οι εφαρμογές πληροφορικής, η οργάνωση της εργασίας και το μάρκετινγκ.

 

Οι πωλήσεις δε, των καινοτόμων προϊόντων συνεισφέραν στο συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων κατά 23,8% για το 2018. Αναλυτικότερα:

 

Έτος

Συνολικός Κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων

Νέα προϊόντα για την επιχείρηση

Νέα προϊόντα για την αγορά

2016

16,8%

9,7%

7,1%

2018

23,8%

13,4

10,4%

 

Τέλος, το ποσοστό (%) των επιχειρήσεων που συνεργάστηκαν με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς για την υλοποίηση καινοτομικών δραστηριοτήτων ανέρχεται σε 20,8%. Ο βαθμός συνεργασίας αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις αναπτύσσουν καινοτομικές δραστηριότητες συνεργαζόμενες σε ποσοστό 59,2%, έναντι 18,2% των μικρών επιχειρήσεων και 31,2% των μεσαίων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση του ΕΚΤ.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο