Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έρευνα της Boston Consulting Group (BCG) για την Καινοτομία

Περιεχόμενο

Σύμφωνα με την έρευνα της Boston Consulting Group (BCG), μία από τις τρεις στρατηγικές προτεραιότητες για τα δύο τρίτα των εταιριών παγκοσμίως, είναι η καινοτομία. Η έρευνα η οποία διενεργήθηκε πριν την πανδημία του COVID-19 με δείγμα 1000 εταιρίες, έδειξε ότι το 45% ανήκουν στην κατηγορία “Committed Innovators” έχουν ισχυρή δέσμευση απέναντι στην καινοτομία αφού θεωρούν προτεραιότητα τους να επενδύουν στην καινοτομία.

Η έρευνα εντοπίζει ακόμη μια κατηγορία την οποία αποκαλεί οι «δύσπιστοι καινοτόμοι» (Skeptical Innovators) που αποτελούν το 30% του συνόλου του δείγματος δηλαδή, οι συγκεκριμένες εταιρίες δεν βλέπουν την καινοτομία ως στρατηγική προτεραιότητα και ούτε ως σημαντικό στόχο χρηματοδότησης.

Το υπόλοιπο 25% ανήκει στην τρίτη κατηγορία εταιριών που είναι οι “Confused Innovators”, οι μπερδεμένες δηλαδή εταιρίες που βρίσκονται μεταξύ των δύο παραπάνω κατηγοριών με αναντιστοιχία μεταξύ της δηλωμένης στρατηγικής σημασίας της καινοτομίας και του επιπέδου χρηματοδότησης τους για αυτήν.

Οι Τράπεζες και η Φαρμακοβιομηχανία είναι οι κλάδοι που φιλοξενούν το υψηλότερο ποσοστό αφοσιωμένων στην καινοτομία εταιριών. Το 56% της πρώτης κατηγορίας αποτελείται από εταιρίες του χρηματοοικονομικού τομέα και της φαρμακοβιομηχανίας. Στον αντίποδα, βρίσκεται ο κλάδος των βιομηχανικών αγαθών (37%) και του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (32%).

Όσο αφορά τα οφέλη των Καινοτόμων εταιριών; Σχεδόν το 60% αναφέρει ότι δημιουργούν ένα αυξανόμενο ποσοστό πωλήσεων από προϊόντα και υπηρεσίες, που ξεκίνησαν τα τελευταία τρία χρόνια σε σύγκριση με μόνο το 30% των “Skeptical Innovators” και το 47% των “Confused Innovators”.

Τέλος, η BCG εμβαθύνει περαιτέρω στο προφίλ των εταιριών που είναι αφοσιωμένες στην καινοτομία. Για παράδειγμα, οι εταιρίες αυτής της κατηγορίες επενδύουν συστηματικά στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ενώ χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο εξωτερικά κανάλια καινοτομίας όπως εκκολαπτήρια και συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα, ακόμη και μεταξύ των “Committed Innovators” μόνο το 60% αναφέρει επιτυχία στην επίλυση των προκλήσεων της καινοτομίας, στις οποίες δίνουν προτεραιότητα. ‘Ένα ακόμη ζήτημα αφορά την πρόκληση της διατήρησης της καινοτομίας, καθώς όπως σημειώνουν οι αναλυτές, «όταν πρόκειται για την καινοτομία μια φορά δεν είναι ποτέ αρκετή»

Πηγή: https://www.bcg.com/publications/2020/most-innovative-companies/successful-innovation.aspx

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο