Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ευρωπαϊκή πύλη δεδομένων COVID-19, από την ΕΕ

Περιεχόμενο

Η ΕΕ ξεκίνησε τη λειτουργία μιας Ευρωπαϊκής «πύλης» δεδομένων COVID-19 για να επιτρέψει την ταχεία συλλογή και ανταλλαγή διαθέσιμων ερευνητικών δεδομένων:

https://www.covid19dataportal.org/about

Η πύλη δεδομένων COVID-19 θα επιτρέπει σε ερευνητές να ανεβάζουν να έχουν πρόσβαση και να αναλύουν σχετικά δεδομένα που θα συγκεντρώνονται σε αυτή, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει το σημείο εισόδου για πρόσβαση σε υπηρεσίες που θα προσφερθούν στο πλαίσιο ενός γενικότερου project με την ονομασία: European COVID-19 Data Platform.

Παράλληλα, η ΕΕ παρακολουθεί γρήγορα και προωθεί την έρευνα για το COVID-19 κινητοποιώντας:

  • 48,25 εκατομμύρια ευρώ για 18 έργα εμβολίων και θεραπείας μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ
  • 90 εκατομμύρια ευρώ σε δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για τη θεραπεία και τη διάγνωση μέσω της Πρωτοβουλίας Καινοτόμων Φαρμάκων (ΙΜΙ)

Επιπλέον, η ΕΕ έχει ανακατευθύνει:

  • 164 εκατομμύρια ευρώ για ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις για καινοτόμες λύσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, μέσω του προγράμματος επιτάχυνσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας.
  • έως και 80 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδοτική στήριξη στο CureVac, έναν εξαιρετικά καινοτόμο ευρωπαίο κατασκευαστή εμβολίων, μέσω μιας κοινής πρωτοβουλίας ΕΕ - Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο