Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

«H επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στις περιφερειακές και τοπικές αρχές της ΕΕ»: Κοινή έρευνα της CoR και του ΟΟΣΑ

Περιεχόμενο

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αναμένουν οι δαπάνες τους να βρίσκονται υπό σημαντική πίεση αφού περίπου τα 3/4 των ερωτηθέντων σε κοινή έρευνα του της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών (CoR) και του ΟΟΣΑ έδειξαν ότι αναμένουν πίεση στις δαπάνες τους σε πολλούς τομείς όπως η υγεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η υποστήριξη των ΜΜΕ.

Η πανδημία προκάλεσε το μεγαλύτερο οικονομικό σοκ για που έχει υποστεί η Ευρωπαϊκή  οικονομία από το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, με το ΑΕΠ της ΕΕ να μειώνεται κατά 11,7% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Η ένταση της πανδημίας ποικίλλει από χώρα σε χώρα καθώς ορισμένες Περιφέρειες και δήμοι στην Ελλάδα, την Ιταλία ή την Ισπανία μπορεί να απωλέσουν έως και το 25% των εσόδων τους το 2020.

Η επίδραση της πανδημίας δεν συμβαδίζει απαραιτήτως με τις περιφέρειες που έχουν υποστεί τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Για να κατανοήσουμε τις διαφοροποιημένες επιδράσεις στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, η έκθεση αναλύει το μήκος και την αυστηρότητα των lockdowns και το συνδέει με περιφερειακά χαρακτηριστικά όπως οι πόροι, οι πολιτικές και οι κοινωνικές και οικονομικές δομές των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Ο χάρτης που προκύπτει από αυτήν τη συσχέτιση, δείχνει ότι ο πιθανός αντίκτυπος του COVID-19 είναι ασύμμετρος και χωρικά διαφοροποιημένος, αφού η πανδημία έχει δημιουργήσει μια νέα γεωγραφία στην ΕΕ που δεν αντιστοιχεί σε συνηθισμένα μοτίβα

 

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι υπεύθυνες για ορισμένα κρίσιμα στοιχεία της δημόσιας δράσης (π.χ. κοινωνική προστασία, υγεία ή οικονομικές υποθέσεις) και ήταν στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης της πανδημίας.

Εν τω μεταξύ, τα έσοδά τους μειώθηκαν σημαντικά λόγω της δραματικής μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας και της σχετικής φορολογικής βάσης (φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα αναβολής επηρέασαν επίσης τις τοπικές και περιφερειακές αρχές μέσω μειώσεων στα δικά τους και τα κοινόχρηστα φορολογικά έσοδα). Συνεπώς, υπήρχε αύξηση του κόστους και μείωση των εσόδων που υπονομεύει το δημοσιονομικό ισοζύγιο των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι πέντε (5) βασικοί παράγοντες που εξηγούν τη γεωγραφική διαφοροποίηση που προέκυψε είναι:

  • το εύρος και το είδος των δαπανών τους
  • τα έσοδα
  • τη δημοσιονομική ευελιξία
  • τη δημοσιονομική υγεία, και
  • το εύρος και την αποτελεσματικότητα της υποστήριξής τους.

Συμπερασματικά, μαζί με τις γεωγραφικές διαφορές στον ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων σημαίνει ότι ο αντίκτυπος της κρίσης του COVID-19 στα οικονομικά των περιφερειών και των δήμων θα είναι ασύμμετρος ακόμη και μεταξύ των επιμέρους περιοχών του ίδιου κράτους μέλους.

Πηγή:

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/econ-cor-oecd-survey-covid-19-results.aspx?newsletter_id=747&utm_source=cor_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=CoR%20&utm_content=Results%20of%20the%20joint%20CoR-OECD%20survey%20on%20The%20impact%20of%20COVID-%20on%20EU%20regio&utm_term=News&lang=en

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο