Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η ΕΕ χρηματοδοτεί έργα έρευνας και καινοτομίας για την αντιμετώπιση του COVID-19

Περιεχόμενο

Καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να περιορίσει την πανδημία του κορονοϊού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειες χρηματοδοτώντας έργα έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη εμβολίων και αποτελεσματικής θεραπείας το συντομότερο δυνατό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε 48,5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 18 ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του προγράμματος- πλαισίου της Ε.Ε. μέσω του προγράμματος-πλαίσιο “HORIZON 2020”, για τη χρηματοδότηση της έρευνας. 
Οι 140 ερευνητικές ομάδες από όλες τις χώρες τις Ε.Ε. και εκτός αυτής, συμμετέχουν σε αυτά τα έργα και εργάζονται για:

  • τη βελτίωση της ετοιμότητας και της αντίδρασης στην έξαρση του ιού με την ανάπτυξη καλύτερων συστημάτων παρακολούθησης για την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού
  • γρήγορα διαγνωστικά τεστ που επιτρέπουν ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση
  • νέες θεραπείες
  • ανάπτυξη νέων εμβολίων

Παράλληλα θα μοιραστούν τα αποτελέσματα τους σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η ανταπόκριση της δημόσιας υγείας απέναντι στον ιό.  

Η Επιτροπή επίσης, κάλεσε για υποβολή ερευνητικών προτάσεων έως το τέλος Μαρτίου, οι οποίες θα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη θεραπειών και διαγνωστικών για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας και της βελτίωσης της ετοιμότητας στο μέλλον. Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για καινοτόμα φάρμακα, μια εταιρική σχέση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ της Ε.Ε. και της φαρμακευτικής βιομηχανίας η οποία χρηματοδοτείται επίσης από το “HORIZON 2020”.  Αναμένονται συνολικές επενδύσεις ύψους 90 εκατ. Ευρώ με τα ήμισυ του ποσού να δαπανάται από την Ε.Ε. και τα άλλα μισά από τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Τέλος στις 16 Μαρτίου, η Επιτροπή χορήγησε οικονομική ενίσχυση 80 εκατ. Ευρώ στην CureVac, μία καινοτόμα εταιρεία ανάπτυξης εμβολίων στη Γερμανία, για να υποστηρίξει τις εργασίες της σχετικά με το εμβόλιο για τον COVID-19. Η στήριξη προέρχεται επίσης από το “HORIZON 2020”, ως εγγύηση της Ε.Ε. για ένα δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων το οποίο είναι της ίδιας αξίας.

Επιπρόσθετα, η Ε.Ε. έχει διαθέσει αρκετούς μηχανισμούς έρευνας και έκτακτης χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση κρίσεων δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν ήδη κινητοποιηθεί. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το Prepare, ένα μηχανισμό που υποστηρίζει την ετοιμότητα των νοσοκομείων στην Ευρώπη, όπου με εικονική συλλογή ιών παρέχει στους ερευνητές το κατάλληλο υλικό προκειμένου να συνεισφέρουν στις διαγνώσεις.

Τέλος, υποστηρίζονται start-up επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη τεχνολογίας που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της έξαρσης του COVID-19. 

Πηγή: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200323STO75619/eu-research-funds-to-fight-the-coronavirus

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο