Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η επένδυση στην καινοτόμο έρευνα και στις ψηφιακές υποδομές προτεραιότητα για να ανακτήσει η Ευρώπη μας την ισχύ της.

Περιεχόμενο

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάνοντας αποτίμηση της περιόδου από την έναρξη της εμφάνισης του κορωναϊού στην Ευρώπη έως σήμερα, αναφέρει πως το αρχικό σάστισμα όλων μπροστά στον άγνωστο εχθρό, έδωσε τη θέση του στην αλληλέγγυα κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών, που αποτελούν την καρδιά του οικοδομήματος της Ένωσης.

Τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν αλλά και αυτά που πρόκειται να ληφθούν ενόψει της προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας και των επιπτώσεων αυτής, είναι σημαντικά και έξω από τη λογική των κανόνων λειτουργίας της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς στοχεύουν στη διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας σε μια Ευρώπη που πλήττεται σήμερα από έναν κοινό εχθρό αλλά κυρίως στη μελλοντική θεμελίωση μιας σύγχρονης, βιώσιμης και ανθεκτικής Ευρώπης.

Μιας Ευρώπης που πρέπει να επενδύσει στην καινοτόμο έρευνα, στις ψηφιακές υποδομές, στην καθαρή ενέργεια, στην έξυπνη κυκλική οικονομία, ενός αναπτυξιακού μοντέλου μονόδρομου για την επόμενη ημέρα που θα αποτελέσει την ασπίδα των λαών και των μελλοντικών γενεών που επιθυμούν ένα κοινό μέλλον.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/AC_20_602

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο