Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μελέτη για το Περιβάλλον Καινοτομίας στο μέλλον της Ελλάδας, ολοκλήρωσε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ

Περιεχόμενο

Την πρώτη μελέτη για το Περιβάλλον Καινοτομίας στο μέλλον της Ελλάδας, ολοκλήρωσε το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ (που φιλοξενεί την της UNESCO για την Έρευνα για το Μέλλον) με την υποστήριξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ). Η μελέτη αφορά την προοπτική διερεύνησης σχετικά με το «Μέλλον του Περιβάλλοντος Καινοτομίας στην Ελλάδα έως το 2035» για τη διερεύνηση πιθανών μελλοντικών ευκαιριών και προκλήσεων στόχος είναι ο μετασχηματισμός του οικοσυστήματος καινοτομίας στη χώρα, αξιοποιώντας σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία διερεύνησης του μέλλοντος.

Κύρια χαρακτηριστικά της μελέτης είναι η ανίχνευση των σημαντικότερων τάσεων, ο εντοπισμός των βασικών αβεβαιοτήτων και, τέλος, η σύνθεση τεσσάρων εναλλακτικών μελλοντικών σεναρίων για την Ελλάδα του 2035, με σκοπό όχι την παραγωγή προβλέψεων αλλά την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που σχετίζονται με τη διαμόρφωση νεοφυών επιχειρήσεων, επιχειρηματικών μοντέλων, έργων Ε&Α, προτεραιοτήτων πολιτικής, εταιρικών εξαγορών, κοινωνικοπολιτισμικών στάσεων και άλλων γεγονότων που μπορούν να παρατηρηθούν.

Τα τέσσερα (4) εναλλακτικά σενάρια για το 2035 παρουσιάζονται παρακάτω:

«Η Αγκυροβολημένη Κιβωτός»: ένας κλειστός κόσμος

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που εμφανίζονται σε αυτόν τον κόσμο διαμορφώνονται από το κράτος και δραστηριοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στους τομείς του οικοτουρισμού, της πράσινης ενέργειας, των τροφίμων και της γεωργίας και άλλων τμημάτων της αγοράς που σχετίζονται με την αειφορία, καθώς και στην άμυνα.

«Ο Κατάφυτος Φάρος»: ένας απελευθερωμένος κόσμος

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που εμφανίζονται σε αυτόν τον κόσμο υποστηρίζονται ενεργά, τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Περιλαμβάνουν διεθνές ανθρώπινο δυναμικό και δραστηριοποιούνται σε ποικίλα πεδία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών της Βιομηχανίας 5.0, των καθαρών τεχνολογιών [cleantech], των τεχνολογιών διαφάνειας και ανοικτής διακυβέρνησης και των καινοτομιών που είναι προσανατολισμένες σε συγκεκριμένες «αποστολές».

«Η Κλυδωνιζόμενη Σχεδία»: ένας αποικισμένος κόσμος

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που εμφανίζονται σε αυτόν τον κόσμο δεν χρηματοδοτούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από το κράτος, αλλά υποστηρίζονται από ιδιωτικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, κυρίως διεθνών, και δραστηριοποιούνται σε ορισμένους εξειδικευμένους τομείς που σχετίζονται με τις μεγάλες επενδύσεις πολυεθνικών εταιρειών που λειτουργούν εντός των συνόρων της χώρας, κυρίως στους τομείς της εκτεταμένης πραγματικότητας και της ψυχαγωγίας.

«Το Ομιχλώδες Οχυρό»: ένας κόσμος δύο ταχυτήτων

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που προκύπτουν σε αυτόν τον κόσμο –ουσιαστικά φορείς ευνοιοκρατίας – ελέγχονται από ολιγάρχες μέσω μίας ελίτ και λειτουργούν κυρίως στα πεδία της άμυνας και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, της ενεργειακής ασφάλειας και των γενόσημων.

Πηγή: https://praxinetwork.gr/deltio-typou-innovation-2035/

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο