Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέα ευρωπαϊκή agenda καινοτομίας

Περιεχόμενο

Η νέα ευρωπαϊκή agenda καινοτομίας δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προώθηση της εδαφικής συνοχής των Περιφερειών

Με τη νέα ευρωπαϊκή agenda καινοτομίας (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0332), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να θέσει την Ευρώπη ως ηγετικό παράγοντα στην παγκόσμια σκηνή καινοτομίας, ικανή να αναπτύξει νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουλίου επικεντρώνεται σημαντικά στη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης.

Με τη δημιουργία «περιφερειακών κοιλάδων καινοτομίας» (regional innovation valleys) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ενισχύσει και να συνδέσει καλύτερα τους φορείς καινοτομίας μέσω της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών που υστερούν. Στόχος είναι να έρθουν σε επαφή όλο και περισσότερο καινοτόμες περιφέρειες με στόχο την αντιμετώπιση των πλέον φλεγόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως:

  • η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα,
  • η αύξηση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας,
  • ο έλεγχος του ψηφιακού μετασχηματισμού,
  • η βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και
  • η επίτευξη κυκλικότητας.

Η πρωτοβουλία θα δρομολογηθεί έως το τέλος του 2023 και θα προσδιορίσει έως και 100 περιφέρειες που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν τον συντονισμό και την κατεύθυνση των επενδύσεων και των πολιτικών Ε & Κ σε περιφερειακό επίπεδο. Θα βασιστεί στο πιλοτικό σχέδιο εταιρικών σχέσεων για την περιφερειακή καινοτομία - Partnerships for Regional Innovation (PRI), το οποίο δρομολογήθηκε τον Μάιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Joint Research Centre (JRC).

Η Anne Karjalainenπρόεδρος της επιτροπής SEDEC της ΕτΠ, πρόσθεσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών χαιρετίζει θερμά τη νέα ευρωπαϊκή agenda καινοτομίας, η οποία αυτή τη φορά δίνει τη δέουσα προσοχή στην εδαφική συνοχή. Εν προκειμένω, επιθυμούμε να συμβάλουμε στη δημιουργία περιφερειακών κοιλάδων καινοτομίας και υπογραμμίζουμε την ανάγκη για αποτελεσματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση προκειμένου να γεφυρωθεί επιτυχώς το χάσμα καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ».

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο