Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σχέδιο Δράσης της ΕΕ στην Έρευνα και Καινοτομία για την καταπολέμηση του COVID-19

Περιεχόμενο

Η ΕΕ εντείνει τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για την καταπολέμηση του COVID-19.Το σχέδιο δράσης: “ERAvsCorona”.

Οι ηγέτες της ΕΕ υπογράμμισαν την επείγουσα ανάγκη να μοιραστούν επιστημονικές πληροφορίες και να συνεργαστούν τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως επιταχύνοντας παράλληλα την υποστήριξη προς τις ευρωπαϊκές ερευνητικές ομάδες και εταιρείες. Στις 26 Μαρτίου 2020, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen και ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου, Charles Michel δήλωσαν ότι «η Ευρώπη είναι έτοιμη να δημιουργήσει μια διεθνή διαδικτυακή υπηρεσία για την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη εμβολίου κατά του COVID-19».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Έρευνας και Καινοτομίας της 7ης Απριλίου 2020, ανακοίνωσε το σχέδιο δράσης “ERAvsCorona” αναλαμβάνοντας να συντονίσει τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε μια κοινή προσπάθεια. Η κα. Mariya Gabriel, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαία, τόνισε την ανάγκη για μια στενότερη συνεργασία ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη για την έρευνα και καινοτομία απέναντι στον κορονοϊό κοινή αυτή προσπάθεια.

Αυτό το πρώτο σχέδιο δράσης “ERAvsCorona”, θα ενημερώνεται τακτικά από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τους εθνικούς αρμόδιους φορείς με άλλες συντονισμένες δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας που μπορούν να ληφθούν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Αρχικά, το σχέδιο “ERAvsCorona” περιλαμβάνει 10 βραχυπρόθεσμες δράσεις προτεραιότητας:

  1. Συντονισμός των Κρατών-Μελών για τη χρηματοδότησης της Ε&Α κατά του COVID-19
  2. Παράταση των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ κλινικών δοκιμών θεραπειών
  3. Διεπιστημονική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για καινοτόμα ιατρικά μέτρα και μέτρα ετοιμότητας και νέα χρηματοδότηση
  4. Καινοτόμες και ταχείες προσεγγίσεις που σχετίζονται με την υγεία για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού που θα προσφέρουν γρήγορα αποτελέσματα στην κοινωνία και υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας για τα συστήματα υγείας
  5. Αύξηση της υποστήριξης σε καινοτόμες εταιρείες και πιθανή συμπληρωματική χρηματοδότηση εν εξελίξει προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για καινοτόμους μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας
  6. Δημιουργία ευκαιριών για άλλες πηγές χρηματοδότησης για τη συμβολή σε δράσεις Ε&Α για τον κορωνοϊό
  7. Δημιουργία ενός ενιαίου ταμείου για τη χρηματοδότηση της Ε&Α
  8. Δημιουργία ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου έρευνας και ανάπτυξης για τον κορωνοϊό
  9. Δημιουργία πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων έρευνας και πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές
  10. Πραγματοποίηση πανευρωπαϊκού Hackathon για την κινητοποίηση εύρεσης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

Πηγή:  https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=237&fbclid=IwAR0s5lu3T9kK_YmxSBLEkrn1itLpmKjXv_Er19QIQMmMwLPrqM4D_p1k3FU

 

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο