Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής Περιφερειών - #EuropeansAgainstCovid19

Περιεχόμενο

Σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία του Covid-19, η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CoR), ως η διεπαφή και το σημείο αναφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τοπικών και των περιφερειακών της κυβερνήσεων, ενέκρινε ένα σχέδιο που αποσκοπεί στη στήριξη, την ενημέρωση, την κινητοποίηση και την εκπροσώπηση των περιφερειών και των πόλεων σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσα από τις ακόλουθες δράσεις:

  1. εντονότερη στήριξη της ΕΕ προς τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές στον τομέα της υγείας, μέσω του αιτήματος για μηχανισμό έκτακτης ανάγκης της ΕΕ στον τομέα της υγείας·
  2. δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγών για την προαγωγή της συνεργασίας και τη διευκόλυνση της αμοιβαίας στήριξης μεταξύ πόλεων και περιφερειών στην ΕΕ·
  3. παροχή, μέσω μηχανισμών της ΕτΠ, συγκεκριμένης ανατροφοδότησης από το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, καθώς και των υγειονομικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών της πανδημίας και του αντικτύπου τους στον πληθυσμό και στις τοπικές κοινότητες·
  4. παροχή τακτικών και πρακτικών πληροφοριών στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές σχετικά με τα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης·
  5. διευκόλυνση του επιτόπιου αντικειμενικού ελέγχου των μέτρων της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας και συγκέντρωση στοιχείων για τη βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ με βάση τις εμπειρίες του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου (διαγνωστικός έλεγχος της εκάστοτε πολιτικής).

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το σχέδιο δράσης.

#EuropeansAgainstCovid19

Η Επιτροπή των Περιφερειών καλεί τα μέλη της ΕτΠ, τους προέδρους των περιφερειών, τους δημάρχους και άλλους τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους να εγκαινιάσουν την πλατφόρμα ανταλλαγών αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: covid19@cor.europa.eu .

Ευπρόσδεκτες είναι οι προσωπικές εμπειρίες, ιδέες, προτάσεις και τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα, η κατάθεση ενημερωτικών σημειωμάτων για τις ανάγκες και τα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο ΕΕ, καθώς οι  παρατηρήσεις αναφορικά με την ανταπόκριση της ΕΕ.

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο