Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέδριο Smart Regions 3.0: "Μετασχηματισμός μέσω έξυπνης εξειδίκευσης": 2η Μέρα

Περιεχόμενο

Συνέδριο Smart Regions 3.0: "Μετασχηματισμός μέσω έξυπνης εξειδίκευσης"

2η Μέρα: Συμπλήρωση βασικών μηνυμάτων από τις διάφορες παράλληλες συνεδριάσεις και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τις ΓΔ της ΕΕ: Ευελιξία για διαπεριφερειακές συνεργασίες και επενδύσεις διαπεριφερειακής καινοτομίας. Προτεραιότητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αύξηση της κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων της γνώσης και της έρευνας σε επίπεδο ΕΕ. Νέα γενιά πλατφόρμων RIS3. Σύνδεση των οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο