Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοινώθηκε από την ΕΕ το European Innovation Scoreboard 2022

Περιεχόμενο

Η Επιτροπή ανακοίνωσε στις 22 Σεπτεμβρίου τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας του 2022 (European Innovation Scorebeard 2022), σύμφωνα με τον οποίο οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας έχουν βελτιωθεί περίπου κατά 10 % από το 2015. Πιο συγκεκριμένα:

  • Η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία είναι χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.
  • Η Τσεχία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Σλοβενία είναι χώρες με μέτριες επιδόσεις καινοτομίας.
  • Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Λετονία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία είναι χώρες με αναδυόμενες επιδόσεις καινοτομίας.

Η Ελλάδα είναι μέτρια καινοτόμος με απόδοση στο 80,2% του μέσου όρου της ΕΕ. Οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο των Μέτριων Καινοτόμων που καταγράφεται στο 89,7%. Παρ’ όλα αυτά οι επιδόσεις αυξάνονται κατά 24,2% μονάδες με ρυθμό υψηλότερο από εκείνο της ΕΕ (9,9% μονάδες) και έτσι το χάσμα απόδοσης της χώρας σε σχέση με την ΕΕ γίνεται όλο και μικρότερο.

Κάποια χρήσιμα χαρακτηριστικά είναι ότι η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα και μια ελαφρώς πιο αργή αναπτυσσόμενη οικονομία. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο της οικονομίας, με τις ΜΜΕ να αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο μερίδιο του κύκλου εργασιών. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και οι καθαρές εισροές από Άμεσες Ξένες Επενδύσεις προσθέτουν θετικά στο κλίμα καινοτομίας. Η Ελλάδα επίσης, έχει υψηλότερο μερίδιο εσωτερικών καινοτόμων προϊόντων με καινοτομίες στην αγορά και πολύ μεγαλύτερο μερίδιο μη καινοτόμων με δυνατότητα όμως να καινοτομήσουν.

Στα αρνητικά εντάσσεται το γεγονός ότι είναι πιο δύσκολο να ξεκινήσεις μια νέα επιχείρηση στην Ελλάδα και η επιχειρηματική κατάρτιση είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Τέλος, η Ελλάδα παρουσιάζει επιδόσεις κάτω του μέσου όρου στους δείκτες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en#european-innovation-scoreboard-2022

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο