Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανοίγουν από την ΕΕ προσκλήσεις του εργαλείου Διαπεριφερειακών Επενδύσεων Καινοτομίας

Περιεχόμενο

Η ΕΕ προκήρυξε την πρώτη πρόσκληση υποβολής έργων για το νέο μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία - Interregional Innovation Investments (Ι3).

Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για την περίοδο 2021-2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν 570 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της εμπορικής αξιοποίησης και της επέκτασης των διαπεριφερειακών έργων καινοτομίας σε κοινούς τομείς προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης. Το μέσο θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας με ισχυρή διάσταση συνοχής, καθώς τουλάχιστον το ήμισυ του προϋπολογισμού του θα διατεθεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε: «Με το μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία αξιοποιούμε το ανεκμετάλλευτο δυναμικό μια ισχυρότερης διαπεριφερειακής συνεργασίας για μια πιο καινοτόμο, ανταγωνιστική και συνεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέσο αυτό θα συνδυάζει την επενδυτική στήριξη σε βασικούς ευρωπαϊκούς τομείς προτεραιότητας, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, με τους ισχυρότερους τομείς καινοτομίας κάθε ευρωπαϊκής περιφέρειας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, με την προκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής έργων, το μέσο προχωρά πλέον προς τη φάση υλοποίησης.»

Το I3 θα στηρίξει τις εταιρικές σχέσεις ερευνητών, επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων διοικήσεων για τον προσδιορισμό και τη βελτίωση κοινών τομέων επενδύσεων. Θα υποστηριχθούν επίσης συνέργειες με δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON Europe  και του προγράμματος για την ενιαία αγορά.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το I3, ύψους 145 εκατ. ευρώ, θα καλύψει τα έτη 2021 και 2022.

Αναλυτικά για τις προσκλήσεις του προγράμματος, εδώ:

https://eismea.ec.europa.eu/news/interregional-innovation-investment-i3…

Την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τον Εκτελεστικό Οργανισμό ΜΜΕ (EISMEA) το κεντρικό ενημερωτικό event: I3 Info day:

https://eismea.ec.europa.eu/events/join-online-info-day-interregional-i…

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο