Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αύξηση 135,8 εκατ. ευρώ στις δαπάνες για Ε&Α στην Ελλάδα

Περιεχόμενο

Η Ελλάδα, αν και βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ στις δαπάνες που χορηγήθηκαν για Έρευνα και Ανάπτυξη, έδειξε σημαντική αύξηση το 2020. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία δαπανών και προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 2 Νοεμβρίου 2021, οι συνολικές δαπάνες για Ε&Α στην Ελλάδα το 2020 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2019 κατά 135,8 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 2,473 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, εξαιτίας της προαναφερθείσας αύξησης που είναι της τάξεως του 5,8% και δεδομένης της μείωσης του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά 9,8% το 2020, o δείκτης «Ένταση Ε&Α» που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 1,50% έναντι 1,28% το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,22 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη αύξηση που έχει να επιδείξει ο δείκτης Ένταση Ε&Α την τελευταία δεκαετία. Στον  τομέα των Επιχειρήσεων (BES) συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των δαπανών σε E&A ενώ o τομέας που καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση σχετικών δαπανών ήταν αυτός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES). Για την ακρίβεια στον τομέα των επιχειρήσεων το 2020 οι συνολικές δαπάνες Ε&Α ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5% σε σχέση με το 2019, ενώ σε αυτόν της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 8,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κι ανήλθαν σε 774,39 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, μικρότερη αύξηση (2,5% σε σχέση με το 2019) είχαν οι δαπάνες στον Κρατικό τομέα οι οποίες φτάσανε τα 537,21 εκατ. ευρώ. Τέλος, αρνητικό πρόσημο είχαν οι δαπάνες στον τομέα των Ιδιωτικών Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) οι οποίες μειώθηκαν το 2020 κατά 27,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δαπάνες αυτές στην Ε&Α αύξησαν τις θέσεις εργασίας σε προσωπικό κατάλληλα ακαδημαϊκά καταρτισμένο, τόσο σε επίπεδο ερευνητών όσο και σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ). Ειδικότερα, το συνολικό προσωπικό των ερευνητών κινήθηκε ανοδικά με τους ερευνητές να ανέρχονται στους 41.800 ΙΠΑ, αυξημένοι κατά 7% σε σχέση με το 2019 και το συνολικό προσωπικό Ε&Α έφτασε τις 67.059 ΙΠΑ αυξάνοντας το ποσοστό κατά 5,8% σε σχέση με το 2019.

Η αύξηση που προέκυψε στις δαπάνες Ε&Α ήταν ένας συνδυασμός χρηματοδότησης τόσο από τον Ιδιωτικό Τομέα όσο και από το Δημόσιο με τον τελευταίο να χρηματοδοτεί κατά 9,2% περισσότερο την Ε&Α. Πιο συγκεκριμένα, το Κράτος χρηματοδότησε ένα ποσό που ξεπέρασε το 1 δις. Ευρώ το οποίο επιμεριστικέ ως εξής:

  • ο τακτικός προϋπολογισμός χρηματοδότησε το 2020 δαπάνες Ε&Α της τάξεως των 675,55 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με το 2019.
  • το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε το 2020 δαπάνες Ε&Α ύψους 240,49 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,8% σε σχέση με το 2019.
  • οι δαπάνες που χρηματοδότησαν Ε&Α από λοιπές κρατικές πηγές και κατά κύριο λόγο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έφτασαν το ποσό των 134,23 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 36,4% σε σχέση με το 2019.
  • τη μικρότερη αύξηση, ύψους 2,5% παρουσίασε η χρηματοδότηση στην Ε&Α από επιχειρήσεις φτάνοντας τα 993,20 εκατ. ευρώ.

Πηγή: https://metrics.ekt.gr

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο