Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΕ: Χρηματοδότηση έρευνας για τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία

Περιεχόμενο

Η παγκόσμια υπερκατανάλωση των πρώτων υλών -ορυκτά καύσιμα και μέταλλα- σε συνδυασμό με την εκθετική αύξηση της παραγωγής αποβλήτων, έχει αρχίσει να υπερβαίνει κατά πολύ τους πραγματικά διαθέσιμους πόρους και οδηγεί σε ένα μη βιώσιμο μοντέλο ζωής. Η Ε.Ε. αφουγκραζόμενη την επιτακτική ανάγκη ανακοπής αυτής της πορείας, χρηματοδοτεί την έρευνα που θα συμβάλλει στη στήριξη της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία εντοπίζοντας επιτυχημένα επιχειρηματικά βιώσιμα μοντέλα και τον τρόπο εφαρμογής τους.

Στις 8 Ιουνίου, ο κ. Alexis Figeac  του Συνεργαζόμενου Κέντρου για τη Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή (CSCP) στη Γερμανία, συντονιστής του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. έργου R2PI, παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που ως στόχο είχε να εντοπίσει κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα που ήδη εφαρμόζονται και να εξετάσει τον τρόπο λειτουργίας τους μέσω λεπτομερών περιπτωσιολογικών μελετών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη και κάλυψε έξι τομείς προτεραιότητας: το νερό, τις κατασκευές, τα ηλεκτρονικά είδη, τα τρόφιμα, τα πλαστικά και τα υφάσματα.

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου R2PI περιελάμβαναν τη σύνταξη επιχειρηματικών κατευθυντήριων γραμμών και την πρόσβαση σε ένα υλικό ανοιχτού κώδικα σχετικά με τις μεθόδους και τα εργαλεία για τις εταιρείες που επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας, τον εντοπισμό των σημείων που δυνητικά παρεμποδίζουν την επιτυχημένη μετάβαση σε ένα τέτοιο μοντέλο και τέλος την πρόσβαση σε πολιτικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της εκτεταμένης εφαρμογής μιας κυκλικής οικονομίας.

Η κλιμάκωση της μετάβασης στην Κυκλική Οικονομία θα συμβάλει αποφασιστικά στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και στην αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων, στόχοι που ευθυγραμμίζονται με το πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας για μια βιώσιμη οικονομία της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_20_06_08_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=52585&pk_campaign=rss_page

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο