Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΚΤ: Για το 42,7% των επιχειρήσεων της Αττικής ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πολύ σημαντική και συνεχή στρατηγική

Περιεχόμενο

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) ανακοίνωσε την τελευταία του μελέτη με τίτλο «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, 2018-2020: Πρωτοπόρες τεχνολογίες».

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και αξιολογείται ως σημαντική και συνεχής στρατηγική ανάπτυξης από την πλειονότητα των επιχειρήσεων, ειδικά από τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις με πρωτεύοντα κλάδο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών και τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι πολύ σημαντική συνεχής στρατηγική ανάπτυξης για το 54,4% των μεγάλων επιχειρήσεων και το 39,9% των ΜμΕ, για το 44,4% των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες και το 34,4% στην βιομηχανία, και για το 46,8% των καινοτόμων επιχειρήσεων και το 22,7% των μη καινοτόμων.

Η Αττική αποτελεί τη γεωγραφική περιοχή της χώρας με τις περισσότερες επιχειρήσεις (54%) της χώρας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί σημαντική και συνεχής στρατηγική για το 42,7% των επιχειρήσεων της Αττικής. Το διάγραμμα που ακολουθεί, παραθέτει συνδυαστικά την κατανομή των επιχειρήσεων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και περιφέρεια. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι σε Αττική και Νησιά Αιγαίου, Κρήτη υπερτερούν οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα τις Υπηρεσίες, ενώ σε Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα οι επιχειρήσεις με κύρια οικονομική δραστηριότητα τη Βιομηχανία.

Στο επόμενο διάγραμμα, παρατηρούμε ότι το 72,2% του συνόλου των επιχειρήσεων της Αττικής χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες, ενώ το 27,8% ως μη καινοτόμες.

Στη συνέχεια της μελέτης ακολούθησε για τις Γεωγραφικές Περιοχές, αξιολόγηση των πρωτοπόρων ψηφιακών τεχνολογιών ως πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη της επιχείρησης στο μέλλον. Έτσι, για την Αττική έχουμε:

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο