Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

EKT: Σημαντική αύξηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων ελληνικών φορέων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Περιεχόμενο

EKT: Σημαντική αύξηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων ελληνικών φορέων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά τα έτη 2019 και 2020. Στην πρώτη θέση η Περιφέρεια Αττικής για τη χώρα.

Το ΕΚΤ δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία και τους βιβλιομετρικούς δείκτες για την περίοδο 2006-2020, όσοn αφορά τις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Οι φορείς που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στη διάρκεια της περιόδου 2006-2020, ενώ έπονται, με σημαντική διαφορά, οι φορείς στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, καθώς και στις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει 41.932 δημοσιεύσεις που αντιστοιχεί στο 52,4% των συνολικών δημοσιεύσεων σε εθνικό επίπεδο.

Στο σχετικό δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει 1,29 μονάδες και κατατάσσεται στην 4η θέση πανελλαδικά ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Όσον αφορά τον αριθμό των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τους φορείς ανά Περιφέρεια και κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως, ανά έτος και επιστημονική περιοχή την πενταετία 2016-2020, στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις που προέρχονται από όλες τις ελληνικές Περιφέρειας.

Με βάση τον σχετικό δείκτη απήχησης, στο πεδίο “Natural Sciences” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων σε όλες τις Περιφέρειες, με τη μεγαλύτερη απήχηση να παρουσιάζουν οι δημοσιεύσεις των φορέων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,72). Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering and Technology” τη μεγαλύτερη απήχηση παρουσιάζουν οι δημοσιεύσεις των φορέων των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,26). Στο επιστημονικό πεδίο “Medical and Health Sciences” οι δημοσιεύσεις των φορέων της Περιφέρειας Κρήτης έχουν την υψηλότερη απήχηση (1,67). Στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” οι φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επιτυγχάνουν την υψηλότερη απήχηση (1,68). Στο επιστημονικό πεδίο “Social Sciences” οι δημοσιεύσεις των φορέων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχουν την υψηλότερη απήχηση (1,07). Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο “Humanities” οι δημοσιεύσεις των φορέων της Περιφέρειας Κρήτης έχουν την υψηλότερη απήχηση (1,26).

Πηγή: https://www.ekt.gr/el/news/27769

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο