Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

«Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-27»:  Ανακοινώθηκε η Δράση με προϋπολογισμό 300 εκ. ευρώ

Περιεχόμενο

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου, η προδημοσιεύση της δράσης «Ερευνώ-Καινοτομώ».

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

Πρόκειται για δράση στρατηγικής σημασίας του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Βασικός στόχος της είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς που θα πραγματοποιήσουν συνεργατικά έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» θα περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις:

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
  2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
  3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.
  4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις που διακρίθηκαν αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» ανέρχεται στο ποσό των 300.000.000 ευρώ και αναμένεται να προκηρυχθεί τους επόμενους μήνες, σε διακριτά στάδια υποβολής ανά παρέμβαση.

Πηγή: https://gsri.gov.gr/anakoinosi-tis-drasis-erevno-kainotomo-2021-2027/

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο