Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ευρωβαρόμετρο: Οι ΜΜΕ της ΕΕ κινούνται στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας

Περιεχόμενο

Σύμφωνα με το Βαρόμετρο 2022 (https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2287) για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Το 89 % των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν λάβει τουλάχιστον ένα από τα μέτρα που απαριθμεί η έρευνα για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων, π.χ. χρήση κυρίως ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακύκλωση ή ελαχιστοποίηση των αποβλήτων. Η έρευνα εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και το δυναμικό των μέτρων της πολιτικής για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασής τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν από την Επιτροπή στις προσπάθειές της να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν πιο πράσινες, σύμφωνα με τη Στρατηγική για τις ΜΜΕ (https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy_en) και την επικαιροποιημένη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ. Σύμφωνα με την έρευνα, το 24 % των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένο σχέδιο για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των δραστηριοτήτων τους, ενώ η γκάμα προϊόντων του ενός τρίτου (32 %) αυτών περιλαμβάνει πράσινα προϊόντα.

Σε σύγκριση με το Ευρωβαρόμετρο του 2018, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βελτιώνουν σταδιακά τη βιωσιμότητά τους στα περισσότερα μέτωπα.  Αν και πρόκειται για μια σταθερή βάση εκκίνησης, λόγω των χρονικά πιεστικών δυναμικών της κλιματικής αλλαγής, επιβάλλεται η ενίσχυση της μετάβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι σε εξέλιξη. Όταν ερωτήθηκαν ποια μέτρα στήριξης θα βοηθούσαν την εταιρεία τους να χρησιμοποιήσει αποδοτικότερα τους πόρους, πάνω από το ένα τρίτο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (36 %) ανέφερε τη χρηματοδοτική στήριξη με επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις, ενώ περίπου το ένα τέταρτο (26 %) ανέφερε την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών διάφορων κλάδων, ώστε να αναπτυχθούν νέες διαδικασίες για την επανάχρηση των αποβλήτων και των υποπροϊόντων. Η ΕΕ αριθμεί 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περίπου 100 εκατ. άτομα και αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ του ΑΕΠ της. Ωστόσο, το συλλογικό μερίδιό τους στις συνολικές εκπομπές είναι υψηλό, καθώς ανέρχεται στο 63 % του συνόλου των εταιρικών εκπομπών CO2.

Η Επιτροπή βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μεταβούν σε πιο οικολογικές πρακτικές μέσω μιας σειράς μέτρων, όπως οι σύμβουλοι βιωσιμότητας του δικτύου Enterprise Europe Network, το έργο των οδών μετάβασης στα διάφορα βιομηχανικά οικοσυστήματα και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος InvestEU. Επιπλέον, τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνουν μέτρα και κονδύλια για την άμεση και έμμεση στήριξη της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πηγή: https://greece.representation.ec.europa.eu/news/eyrobarometro-oi-mikromesaies-epiheiriseis-tis-ee-kinoyntai-stin-kateythynsi-tis-biosimotitas-2022-03-28_el

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο