Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

FaST: Νέο ευρωπαϊκό ψηφιακό εργαλείο Αειφορίας Φάρμας για τη χρήση θρεπτικών συστατικών και την παροχή συμβουλών στη χρήση λιπασμάτων

Περιεχόμενο

Η ΕΕ δημιούργησε την ψηφιακή πλατφόρμα FaST https://fastplatform.eu/ για τον εφοδιασμό των αγροτών. Μοντέλα που είναι απαραίτητα για την παροχή ακριβών συμβουλών σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων στους αγρότες της ΕΕ εντοπίζει η εφαρμογή του Εργαλείου Αειφορίας Φάρμας για θρεπτικά συστατικά (FaST) σύμφωνα με τη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Η ΚΑΠ στοχεύει στην προώθηση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα που μπορεί να υποστηρίξει τα προς το ζην των αγροτών, να παρέχει υγιή και βιώσιμα τρόφιμα για την κοινωνία και να βοηθήσει στη δημιουργία ζωντανών αγροτικών περιοχών. Το FaST θεωρείται μια βασική πλατφόρμα για τη δημιουργία και την επαναχρησιμοποίηση λύσεων για βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό του κλάδου.

Η μελέτη FaST Navigator (Αλγόριθμοι διαχείρισης θρεπτικών ουσιών, αξιολόγηση εισροών και αερίων θερμοκηπίου (GHG) – Εργαλείο βελτιστοποίησης των πόρων) προσπάθησε να αντιμετωπίσει μία από τις κύριες προκλήσεις για την εφαρμογή του FaST: τη διαθεσιμότητα λειτουργικών μοντέλων που είναι απαραίτητα για παρέχει τυποποιημένες και συνεπείς συμβουλές σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων, σε διαφορετικές συνθήκες διαθεσιμότητας δεδομένων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης εντόπισαν τα μοντέλα που είναι απαραίτητα για την παροχή ακριβών ποσοτικών συμβουλών σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων, καθώς και εκείνα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των εκπομπών GHG και την απομάκρυνσή τους.

Τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί θα διευκολύνουν την εφαρμογή του FaST παρέχοντας μια τυποποιημένη αναφορά για τις διαδικασίες υπολογισμού. Θα είναι πλήρως ανοιχτά και προσβάσιμα για να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την ευρεία υιοθέτησή τους.

Τέλος, τα αποτελέσματα της μελέτης FaST Navigator είναι προσβάσιμα για διοικήσεις και ιδιωτικούς φορείς και αποτελούν μέρος της υποστήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή του FaST.

Πηγή: https://ec.europa.eu/info/news/fast-navigator-study-identifies-models-necessary-provide-accurate-advice-use-fertilisers-eu-farmers-2022-may-25_el

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο