Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί πάνω από 1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα για την κλιματική μετάβαση

Περιεχόμενο

Σήμερα, 1/4/2022, η Επιτροπή υπέγραψε συμφωνίες επιχορήγησης ύψους 1,1 δισ. ευρώ με επτά έργα μεγάλης κλίμακας μέσω του Ταμείου Καινοτομίας της ΕΕ, τα οποία χρηματοδοτούνται από έσοδα του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ). Σκοπός των έργων αυτών είναι η μείωση κατά περισσότερο από 76 εκατ. τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq) στη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας λειτουργίας.

Τα επτά έργα αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε βιομηχανική κλίμακα, καλύπτοντας βασικούς τομείς όπως το υδρογόνο, ο χάλυβας, τα χημικά προϊόντα, το τσιμέντο, η ηλιακή ενέργεια, τα βιοκαύσιμα και η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Τα 7 έργα εν συντομία

  • Kairos@C: Το έργο Kairos@C, βρίσκεται στον λιμένα της Αμβέρσας (Βέλγιο), αποσκοπεί στη δημιουργία της πρώτης και μεγαλύτερης διασυνοριακής αξιακής αλυσίδας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για τη δέσμευση, την υγροποίηση, τη θαλάσσια μεταφορά και τη μόνιμη αποθήκευση CO2.
  • BECCS: Με έδρα τη Στοκχόλμη (Σουηδία), το έργο αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πλήρους κλίμακας εγκατάστασης βιοενέργειας με δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (BECCS) στην υφιστάμενη μονάδα παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού από βιομάζα στη Στοκχόλμη.
  • Hybrit Demonstration: Με έδρα το Oxelösund και το Gällivare (Σουηδία), το έργο Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology Demonstration (Hybrit Demonstration) αποσκοπεί να φέρει επανάσταση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα αντικαθιστώντας τις τεχνολογίες που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα με κλιματικά ουδέτερες εναλλακτικές λύσεις, όπως η παραγωγή και η χρήση πράσινου υδρογόνου.
  • Ecoplanta: Το έργο αυτό, που βρίσκεται στο El Morell (Ισπανία), θα ανακτά το 70 % του άνθρακα που περιέχεται σε μη ανακυκλώσιμα υλικά. Το έργο θα αποτρέψει εκπομπές 3,4 εκατ. τόνων CO2eq κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του.
  • Πρόγραμμα K6: Με έδρα το Lumbres (Γαλλία), το πρόγραμμα K6 αποσκοπεί στην παραγωγή του πρώτου τσιμέντου με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στην Ευρώπη, αποτελώντας αντιπροσωπευτικό έργο για τη βιομηχανία τσιμέντου παγκοσμίως και στηρίζοντας τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια ενός τομέα όπου η μείωση των εκπομπών είναι δύσκολη.
  • TANGO: Με έδρα την Κατάνια (Ιταλία), το έργο TANGO θα αναπτύξει μια πιλοτική γραμμή βιομηχανικής κλίμακας για την κατασκευή καινοτόμων φωτοβολταϊκών μονάδων υψηλής απόδοσης πολλαπλασιάζοντας την παραγωγική ικανότητα επί 15, από 200 MW σε 3 GW ετησίως.
  • SHARC: Το έργο «Βιώσιμο υδρογόνο και ανάκτηση άνθρακα» (SHARC), το οποίο αναπτύσσεται στο διυλιστήριο του Porvoo (Φινλανδία), θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω της απομάκρυνσης από την παραγωγή υδρογόνου από ορυκτά καύσιμα και της στροφής προς την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου (με εισαγωγή ηλεκτρόλυσης) και την παραγωγή υδρογόνου με την εφαρμογή τεχνολογίας δέσμευσης άνθρακα.

 

 

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο