Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΤΟ ΚΕΚΠΑ επιλέχθηκε από το JRC στο Πρόγραμμα "Science Meets Regions"

Περιεχόμενο

Επιλέχθηκε για χρηματοδότηση και επιστημονική-μεθοδολογική υποστήριξη από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC) η πρόταση που κατέθεσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής - Regional Development Fund of Attica με την υποστήριξη του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Η επιστήμη συναντά τις Περιφέρειες» (“Science Meets Regions”).

Η πρόταση αφορά στη χάραξη πολιτικής στον τομέα της μείωσης της σπατάλης τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα αφορά στην ανεύρεση πρακτικών λύσεων και εφαρμογή πολιτικών κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση αποβλήτων τροφίμων που προέρχονται είτε από καταστήματα εστίασης είτε από βιομηχανίες του κλάδου των τροφίμων μέσω της σύνδεσης τους με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα ενθαρρύνοντας νέες συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Η πρόταση θα χρηματοδοτηθεί από το JRC με μέγιστο ποσό τα 30.000€.

Το JRC φέρνει την επιστήμη στις περιφέρειες της Ευρώπης για την ενίσχυση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής με τη δράση «Η επιστήμη συναντά τις περιφέρειες» να έχει ως στόχο:

  • την υιοθέτηση σαφέστερης και στρατηγικής εστίασης σε θέματα που αφορούν τις περιφέρειες και τις πόλεις, τα οποία συνάδουν με τις προτεραιότητες πολιτικής της Επιτροπής
  • την κάλυψη του κενού στα μέσα της ΕΕ που αφορούν τεκμηριωμένη χάραξη πολιτική και απευθύνονται κυρίως στις εθνικές αρχές χωρίς να προβλέπουν καμία πρωτοβουλία δικτύωσης για την ανταλλαγή πρακτικών, μεθόδων και μέσων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο