Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Knowledge Exchange Platform: Οικοδόμηση Συνεργειών για την επιτυχή Πράσινη και Ψηφιακή μετάβαση

Περιεχόμενο

Μία κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ανανεωμένη Πλατφόρμα Ανταλλαγής Γνώσης, παρουσιάστηκε στην συνεδρίασή της 22ας Ιουνίου 2022 με θέμα την Οικοδόμηση Συνεργειών για την επιτυχή Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση.

Η Πλατφόρμα Ανταλλαγής Γνώσης – Knowledge Exchange Platform (KEP) ξεκίνησε αρχικά το 2015. Η ανανεωμένη πρωτοβουλία KEP 2.0 στοχεύει στην ενίσχυση της ανταλλαγής νέων λύσεων και βέλτιστων πρακτικών Ε&Κ με τη διοργάνωση οριζόντιων σεμιναρίων στις Βρυξέλλες και την προώθηση εκδηλώσεων που διοργανώνονται επιτόπου. Αυτό επιτρέπει έναν αποτελεσματικό διάλογο και τη μεταφορά εμπειρογνωσίας σε θέματα Ε&Κ συνδέοντας έτσι τις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες, τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τους πολίτες.

Το της 22ας Ιουνίου επικεντρώθηκε σε νέους τρόπους δημιουργίας και ενίσχυσης των συνεργειών πολιτικής και προγραμμάτων για να καταστεί δυνατή η επιτυχής πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και η υλοποίηση των αποστολών του Green Deal. Οι τρέχουσες και μελλοντικές στρατηγικές και πρωτοβουλίες παρουσιάστηκαν από τη σκοπιά των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, όπως Δήμοι και Περιφέρειες. όπως η Cluj-Napoca (Ρουμανία), το Gabrovo (Βουλγαρία), η Emilia-Romagna (Ιταλία) και η κομητεία Pest (Ουγγαρία) παρουσίασαν συγκεκριμένα παραδείγματα των καινοτόμων πρακτικών τους στον τομέα αυτό.

 «Η ανάπτυξη απαιτεί από όλους τους παράγοντες να μάθουν νέες ικανότητες, ενσωματώνοντας την τεχνολογία και την έρευνα με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, δεσμευόμενοι για την υλοποίηση κοινών πράσινων και ψηφιακών μετασχηματισμών. Η συστηματική αλλαγή απαιτεί τη συνδημιουργία μετασχηματιστικών οικοσυστημάτων με βάση τη μάθηση και την ΕΑΚ με διεπιστημονική και επιχειρησιακή συνέργεια και στις πέντε αποστολές της ΕΕ», δήλωσε ο κ. Markkula, πρώην Πρόεδρος της ΕτΠ και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα «Αποστολές της ΕΕ» .

5 Δήμοι και Περιφέρειες παρουσίασαν τις ακόλουθες περιπτωσιολογικές μελέτες:

1. Συνέργειες για μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και το νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους (Κορκ, Ιρλανδία)

2. Εμπειρίες από Περιφέρεια που έχει επιλεγεί για την πρόσκληση αποστολής «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» (Cluj-Napoca, Ρουμανία)

3. Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία — Δέσμευση και προσδοκίες των περιφερειών και των πόλεων (Gabrovo, Βουλγαρία)

4. Ανάπτυξη ενός περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας (Emilia-Romagna, Ιταλία)

5. Καινοτόμες, πράσινες λύσεις; Εμπειρίες από ένα έργο «Έξυπνη πόλη» (Pest, Ουγγαρία).

Το δεύτερο workshop της Πλατφόρμας Ανταλλαγής Γνώσης το 2022 θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων μεταξύ 10-13 Οκτωβρίου με θέμα «Η συμμετοχή των νέων στις ευρωπαϊκές πολιτικές Ε & Κ και ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων».

Πηγή: https://cor.europa.eu/en/news/Pages/Knowledge-Exchange-Platform.aspx

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο