Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Νέες εκθέσεις της ΕΕ για το κλίμα και την ποιότητα των καυσίμων

Περιεχόμενο

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ παραμένουν κατά 4% χαμηλότερες από τα προ πανδημίας επίπεδα (2020).

Στις 26 Οκτωβρίου 2022, η ΕΕ ενέκρινε δύο εκθέσεις αναφορικά με την πρόοδο της ΕΕ σχετικά με τη δράση της για το κλίμα και την έκθεση για την ποιότητα των καυσίμων. Η διακοπή των μετακινήσεων και της απότομης μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας του 2020 λόγω της πανδημίας περιόρισε και τις εκπομπές και αερίων του θερμοκηπίου κάτι που συνέβαλε θετικά στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τις δύο εκθέσεις, οι εγχώριες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ για το έτος 2021 αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σχέση με το χαμηλό επίπεδο τους το 2020. Παρ’ όλα αυτά, αυτές παραμένουν κατά 4% χαμηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα του 2019. Συνολικά, οι καθαρές εγχώριες εκπομπές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοκομίας, ήταν κατά 30% χαμηλότερες απ’ ό,τι το 1990.

Οι εκπομπές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες εκπομπές βιομηχανικής καύσης αυξήθηκαν πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα (+1,3% και +2,1% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 2019), επίσης λόγω της αυξημένης χρήσης άνθρακα, ενώ οι εκπομπές από τις μεταφορές και τα κτίρια παρέμειναν χαμηλότερες (-5,2% και -3,7%, αντίστοιχα).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, οι οικονομικοί τομείς που ευθύνονται για τις περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ήταν τα νοικοκυριά (24%), η ηλεκτρική ενέργεια, ο εφοδιασμός με φυσικό αέριο (21%) και η μεταποίηση (20%), ακολουθούμενες από τη γεωργία (12%) και τις μεταφορές και αποθήκευση (10%). Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν σε όλους τους τομείς σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021, με εξαίρεση τα νοικοκυριά που παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο (245 εκατ. τόνοι ισοδυνάμου CO2). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις μεταφορές και την αποθήκευση (+ 21%), την εξόρυξη (+ 15%) και τις κατασκευές (+ 11%).

Συνολικά, η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα, ωστόσο απαιτείται ταχεία δράση για να συμφωνηθούν και να εφαρμοστούν οι τελευταίες προτάσεις πολιτικής της Επιτροπής, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Οι προτάσεις του “Fit for 55” που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη αλλά και το ενεργειακό πρόγραμμα REPowerEU, είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ αυτή την κρίσιμη δεκαετία είναι κατάλληλο για την υλοποίηση της.

Αναλυτικά οι εκθέσεις:

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο