Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Οι 10 προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης ERAvsCorona της Ε.Ε.

Περιεχόμενο

Σε εφαρμογή βρίσκεται ήδη το πρώτο σχέδιο δράσης ERAvsCorona, της ΕΕ, το οποίο καθορίζει 10 βραχυπρόθεσμες συντονισμένες δράσεις προτεραιότητας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού:

  1. Συντονισμός χρηματοδότησης Ε & Α κατά του COVID-19.

  2. Επέκταση και υποστήριξη μεγάλων κλινικών δοκιμών σε επίπεδο ΕΕ για κλινική αντιμετώπιση ασθενών με κοροναϊό.

  3. Νέα χρηματοδότηση για καινοτόμες και ταχείες προσεγγίσεις που σχετίζονται με την υγεία για την αντιμετώπιση του κοροναϊού και παροχή γρήγορων αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την κοινωνία και υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας για συστήματα υγείας.

  4. Αύξηση της υποστήριξης σε καινοτόμες εταιρείες.

  5. Δημιουργία ευκαιριών για άλλες πηγές χρηματοδότησης που θα συμβάλουν σε δράσεις Έρευνας & Καινοτομίας (Ε & Κ) κατά του κοροναϊού.

  6. Δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας “ERA Corona platform”  για τη χρηματοδότηση της Coronavirus Ε & Κ. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/c…

  7. Δημιουργία μιας ειδικής ομάδας Ε & Κ υψηλού επιπέδου για τον COVID-19.

  8. Πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές.

  9. Δημιουργία Πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων Έρευνας.

  10. Pan-EU Hackathon για την κινητοποίηση ευρωπαίων καινοτόμων - entepreneurs και της κοινωνίας των πολιτών.

Δείτε το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Δράσης (Eng).

 

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο