Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ

Περιεχόμενο

Από σήμερα, Δευτέρα 31 Μαΐου έως και την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ (https://www.eugreenweek.eu/) , η μεγαλύτερη ετήσια ευρωπαϊκή εκδήλωση για την περιβαλλοντική πολιτική, θα επικεντρωθεί στη φιλοδοξία της ΕΕ για μηδενική ρύπανση.

Η εναρκτήρια εκδήλωση πραγματοποιείται στο Lahti της Φινλανδίας, την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021, οι πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ θα μπορούν να συζητήσουν για κάθε πτυχή της μηδενικής ρύπανσης στη διαδικτυακή διάσκεψη, καθώς και στις περισσότερες από 600 εταίρους που διοργανώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ έρχεται αμέσως μετά την έγκριση  προ δύο εβδομάδων από την Επιτροπή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2345), που αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το σχέδιο δράσης παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο όραμα για το 2050: έναν κόσμο όπου η ρύπανση έχει μειωθεί σε επίπεδα που δεν είναι πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, και περιγράφει τα βήματα για την επίτευξη του οράματος αυτού. Το σχέδιο συγκεντρώνει όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ρύπανσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση ψηφιακών λύσεων για την επίλυση του προβλήματος.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν την Πράσινη Εβδομάδα βρίσκοντας το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα: https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας της ΕΕ κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, ο οποίος θα κηρύξει την έναρξη της εκδήλωσης, δήλωσε σχετικά: «Η ρύπανση του περιβάλλοντος έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία μας, ιδίως στην υγεία των πλέον ευάλωτων και κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων, και αποτελεί επίσης έναν από τους κύριους παράγοντες απώλειας της βιοποικιλότητας. Παρατηρούμε ότι η ρύπανση είναι ένα θέμα που αφορά πολύ έντονα τους Ευρωπαίους, όπως αποδεικνύεται από τον πρωτοφανή αριθμό εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται φέτος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαι πεπεισμένος ότι η φετινή Πράσινη Εβδομάδα θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και η επιτυχία της θα είναι ενθαρρυντική, αναδεικνύοντας τη φιλοδοξία της ΕΕ να αναλάβει παγκόσμια δράση κατά της ρύπανσης.»

Πηγή: https://ec.europa.eu/greece/news/%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5-2021-%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7_el

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο