Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» - “Creative Europe”

Περιεχόμενο

Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε το πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" (“Creative Europe”), το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δέσμευση για τη στήριξη του πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα της ΕΕ.

Το νέο πρόγραμμα θα επενδύσει 2,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2017, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μουσική, την καταπολέμηση των αποκλεισμών και την προώθηση των γυναικών καλλιτεχνών. Σε ξεχωριστή έκθεση σχετικά με τη στήριξη του οπτικοακουστικού και πολιτιστικού τομέα και στην εκπαίδευση, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποτρέπονται οι κοινωνικές, πολιτιστικές προκαταλήψεις ή οι προκαταλήψεις με βάση το φύλο

(https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210517IPR04135/meps-call-for-an-ethical-framework-to-ensure-ai-respects-eu-values) .

Σε έκθεση που υιοθετήθηκε την ίδια μέρα, οι ευρωβουλευτές πρότειναν την καταπολέμηση της παράνομης διαδικτυακής μετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης ή απενεργοποίησης αυτών των διαδικτυακών ροών το αργότερο 30 λεπτά μετά την ενημέρωση της εκάστοτε πλατφόρμας. Επιπλέον, τα μέλη του Κοινοβουλίου ενέκριναν μέτρα για την ίδρυση ενός νέου ευρωπαϊκού κέντρου κυβερνοασφάλειας ( https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210517IPR04136/parliament-backs-new-eu-cybersecurity-competence-centre-and-network) που θα ενισχύσει την ικανότητα αντιμετώπισης απειλών στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ.

Πηγή: https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/eu-affairs/20210512STO04007/vasika-simeia-olomeleias-covid-19-klima-kai-politismos

Βίντεο για το “Creative Europe”: https://www.youtube.com/c/europeanparliament/videos

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο