Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το μέσο Accelerator του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

Περιεχόμενο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε πριν λίγες μέρες τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το μέσο Accelerator (https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ).

Η χρηματοδότηση ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ έχει ως στόχο να συμβάλει στην επέκταση νεοφυών επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με δυνατότητες υψηλού αντικτύπου. Περισσότερο από το ήμισυ της χρηματοδότησης διατίθεται για ρηξικέλευθες καινοτομίες σε οποιονδήποτε τομέα, ενώ χρηματοδότηση ύψους 495 εκατ. ευρώ προορίζεται συγκεκριμένα για καινοτομίες που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες υγείας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021 με προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. ευρώ για την νέα προγραμματική περίοδο

2021-2027 και αποτελεί την αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ για τους φορείς καινοτομίας. Αποτελεί καινοτομία καίριας σημασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και βασίζεται στην επιτυχημένη πιλοτική φάση που διήρκεσε από το 2018 έως το 2020, καθώς και στα προγενέστερα προγράμματα του μέσου για τις ΜΜΕ και του προγράμματος για τις μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες, από τα οποία έλαβαν στήριξη περισσότερες από 5.000 ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις και περισσότερα από 330 ερευνητικά έργα.

Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ επικεντρώνεται σε επιστημονικές ανακαλύψεις ή τεχνολογικά επιτεύγματα που χρειάζονται σημαντική χρηματοδότηση για μεγάλο χρονικό διάστημα προτού αποδώσει η επένδυση.

Η Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: «Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ είναι ένα μοναδικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ. Στηρίζει την ανάπτυξη ρηξικέλευθων καινοτομιών προσελκύοντας επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και παρέχοντας υπηρεσίες στήριξης για την κλιμάκωση. Θα θέσει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών και θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις υγειονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

Πηγή: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1606

Για περισσότερες πληροφορίες:

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το μέσο Accelerator του ΕΣΚ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το μέσο Pathfinder του ΕΣΚ

Πρόγραμμα εργασίας 2021 του ΕΣΚ

Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο