Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

SKYLAInterreg: Συνάντηση Εταίρων στο Δουβλίνο, Ιρλανδία

Περιεχόμενο

Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής συμμετείχε στις 7,8 και 9 Νοεμβρίου, στην εξαμηνιαία συνάντηση των εταίρων του έργου SKYLAInterreg του προγράμματος Interreg Europe στο Fingal της Ιρλανδίας, όπου εξετάστηκε η πρόοδος του έργου και η Στρατηγική Δεξιοτήτων σχετικά με το έργο SKYLAInterreg για τα Έξυπνα Εξειδικευμένα Περιβάλλοντα Δεξιοτήτων για τη Διπλή Μετάβαση. Ως μέρος του έργου SMART Interreg Europe, το SKYLA, που αποτελείται από 11 αφοσιωμένους εταίρους, ηγείται στην προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΚΕ) στην έξυπνη εξειδίκευση για μια ομαλή και καινοτόμο διπλή μετάβαση.

Την έναρξη της συνάντησης σηματοδότησε η δυναμική ανάλυση αναγκών πολιτικής και παρουσίαση από το EARLALL, συμπεραίνοντας ότι η συνεργασία των εταίρων του SKYLA δεν είναι τυχαία, αλλά αντιθέτως η δυναμική των επιλεγμένων εταίρων δίνει περαιτέρω αξία στην εκπόνηση του εν λόγω προγράμματος λόγω των ομοιοτήτων που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι σε τοπικές προκλήσεις. Ο Δήμαρχος Adrian Henchy του Fingal ξεκίνησε τη συζήτηση της δεύτερης συνάντησης, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση του Fingal για τη βελτίωση των προσφορών ΕΚΕ. Το απόγευμα, ο κύριος εταίρος του έργου, ASEV - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, ανέλυσε την έννοια και τη μεθοδολογία της βελτίωσης πολιτικής ΕΚΕ, ως αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

Οι εταίροι είχαν το προνόμιο να αλληλεπιδράσουν με τους ποικίλους ενδιαφερόμενους φορείς που διαμορφώνουν τη Στρατηγική Δεξιοτήτων του Fingal, μια καινοτόμο πρωτοβουλία και η πρώτη του είδους της στην Ιρλανδία. Η στρατηγική, που δημιουργήθηκε από το Τοπικό Οικονομικό και Κοινοτικό Σχέδιο του Fingal, στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, ωφελώντας τόσο τους πολίτες όσο και τους εργοδότες.

Η πρώτη ημέρα περιελάμβανε ενημερώσεις από τη Nora Condon της SOLAS (μιας κρατικής υπηρεσίας που εποπτεύει τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού τομέα Ανώτερης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υψηλού επιπέδου στην Ιρλανδία, αναπτύσσοντας δεξιότητες για την υποστήριξη του μέλλοντος της Ιρλανδίας) επισημαίνοντας την προσέγγισή τους βασισμένη στα δεδομένα για τον σχεδιασμό του τομέα ΕΚΕ. Η Natasha Kinsella από το Δημοτικό Φόρουμ Δεξιοτήτων της Περιφέρειας του Δουβλίνου μοιράστηκε τη στρατηγική τους για τον συντονισμό των αναγκών των επιχειρήσεων με την παροχή κατάρτισης, προωθώντας μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ των δεξιοτήτων και των απαιτήσεων της βιομηχανίας.

Κατά την δεύτερη ημέρα, οι εταίροι παρακολούθησαν τη στρατηγική σε ενέργεια στο Κέντρο Εκπαίδευσης Baldoyle. Μέσω ποικίλων μαθημάτων και επαγγελματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης αναγνωρίστηκαν οι βέλτιστες πρακτικές του κέντρου, δίνοντας μεγάλη έμφαση στον ισχυρό διάλογο με τους τοπικούς φορείς και τη συμμόρφωση προς τις εθνικές διατάξεις εκπαίδευσης.

Οι εταίροι του έργου SKYLA εξερεύνησαν πρωτοβουλίες που τοποθετούν τις δεξιότητες στην καρδιά της διπλής μετάβασης, παρουσιάζοντας το Fingal ως πρωτοπόρο στην εφαρμογή της στρατηγικής της για τις δεξιότητες. Η επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Baldoyle υπογράμμισε για ακόμη μία φορά  τη σημασία της ενεργής συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων και των συνδέσμων με τη βιομηχανία και την κρατική εκπαίδευση.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο