Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στήριξη Έρευνας & Αριστείας στη Γαλάζια Οικονομία

Περιεχόμενο

Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει και επιβραβεύει την Έρευνα και την Αριστεία στη Γαλάζια Οικονομία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η Περιφέρεια Αττικής και το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) υποστηρίζουν τη διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα στους κλάδους εξειδίκευσης της RIS Αττικής, χρηματοδοτούν και επιβραβεύουν την ανάδειξη της αριστείας στη Γαλάζια Οικονομία μέσω των Blue Scholarship Awards της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο σχετικής Σύμβασης μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τα βραβεία αφορούν σε υποτροφίες «Υποστήριξης εκπόνησης διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνών και ανάδειξης της Ακαδημαϊκής και επιστημονικής αριστείας» για τη διάρκεια ενός έτους και σε βράβευση μεταπτυχιακών διπλωματικών, και περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής:

  • Έως δύο (2) Διδακτορικών Ερευνών και έως δύο (2) Μεταδιδακτόρων Ερευνών από ερευνητές όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας, στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας με έμφαση στην Ναυτιλία, έως του ποσού των 12.000€ ανά ερευνητή.
  • Έως έξι (6) βραβείων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, με έμφαση στη Ναυτιλία, έως του ποσού των 2.000€ ανά μεταπτυχιακό φοιτητή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Υποψηφιοτήτων Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών είναι η 31η Ιουλίου 2022 και η Επιλογή από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς των Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών που θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της Δράσης θα ολοκληρωθεί έως την 31η Αυγούστου 2022, ενώ η υποβολή Υποψηφιοτήτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για βράβευση λήγει επίσης στις 31 Αυγούστου 2022.

Υποβολή υποψηφιοτήτων: https://smis-unipi.gr/blue-awards-2022/

Η ανακοίνωση της Επιλογής Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών και Βραβείων Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Τέλος, η επίσημη εκδήλωση έναρξη της Δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουνίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.).

Η Περιφέρεια Αττικής, μέσω του Κέντρου Καινοτομίας, στηρίζει έμπρακτα την Ακαδημαϊκή έρευνα και αριστεία στην Γαλάζια Οικονομία που αποτελεί τομέα προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο