Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συμμετοχή του ΚΕΚΠΑ στη συνάντηση εργασίας του 1ου Local Stakeholder Group του Interreg Έργου MARIE.

Περιεχόμενο

Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής συμμετείχε στην 1η συνάντηση εργασίας του 1ου Local Stakeholder Group του Interreg Έργου MARIE - MAinstreaming Responsible Innovation in European S3, στο οποίο είναι εταίρος η Περιφέρεια Αττικής. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022 και η θεματολογία της περιελάμβανε:

  • Ενημέρωση για τις πρόσθετες δράσεις του MARIE project.
  • Συζήτηση επί των προκλήσεων της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
  • Εθνική Στρατηγική και Περιφερειακές απολήξεις.
  • Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των workshops με στελέχη του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο του έργου.
  • Τρέχουσα κατάσταση ενσωμάτωσης των κατευθύνσεων του RRI (Responsible Reserarch and Innovation) στην Περιφέρεια Αττικής.