Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συμμετοχή του ΠΤΑΑ και του ΚΕΚΠΑ στο τελικό συνέδριο του έργου E-COOL.

Περιεχόμενο

Το E-COOL, έργο του προγράμματος Interreg Europe είχε ως στόχο, ο οποίος και επιτεύχθηκε, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους, συνεισφέροντας στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. 

Το Σχέδιο Δράσης του έργου αφορά στη Δράση «Παιδικό Πανεπιστήμιο» που υλοποιείται από το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής.

Το τελικό συνέδριο του E-Cool πραγματοποιήθηκε στις 23/3/2023 στη Σεβίλλη  της Ισπανίας. Το Περιφερειακό Ταμείο εκπροσώπησε ο συντονιστής του Κέντρου Καινοτομίας Αττικής κος Πέτρος Ποδάρας με παρουσιάσεις & αποτελέσματα από την υλοποίηση της Δράσης «Παιδικό Πανεπιστήμιο» της Περιφέρειας Αττικής & της ιδιαίτερης αποδοχής της από μαθητές και γονείς.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής συνεχίζει να διεκδικεί τη χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ και να υποστηρίζει τις στρατηγικές ανάπτυξης της Περιφέρειας σε όλους τους τομείς, μεταφέροντες & προσαρμόζοντας στο οικοσύστημα της Αττικής τακτικές, πρακτικές και σχέδια από άλλες χώρες.

e-cool_team

 

The E-COOL project of the Interreg Europe program achieved its main target of improving the effectiveness of regional policies in promoting entrepreneurship among young people, contributing to future economic growth and improving EU competitiveness.

The project’s Action Plan concerns the “Children's University” of Attica Region, which is implemented by the Innovation Center of the Region (ICAR) and funded by the Attica’s ROP.

The final E-Cool conference was held on 23/3/2023 in Seville, Spain. The Regional Fund was represented by the coordinator of ICAR, mr. Petros Podaras with presentations & results from the implementation of the “Children's University” and its special acceptance and appreciation by the participated students and their parents.

The Attica Regional Development Fund continues to claim funding from competitive EU programs and support the Region's development strategies in all sectors, transferring & adapting tactics, practices and plans from other countries to the Attica ecosystem.

 

 

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο