Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνοχή στην Ευρώπη με ορίζοντα το 2050

Περιεχόμενο

Την 8η έκθεση για τη συνοχή με τίτλο «Συνοχή στην Ευρώπη με ορίζοντα το 2050» έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΕ.

Σύμφωνα με αυτή, η πολιτική συνοχής συνέβαλε στη μείωση των εδαφικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, όπως φαίνεται από την 8η έκθεση για τη συνοχή που δημοσίευσε η Επιτροπή. Χάρη στα κονδύλια συνοχής το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών αναμένεται να αυξηθεί κατά έως και 5 % έως το 2023. Οι ίδιες επενδύσεις συνέβαλαν επίσης στη μείωση κατά 3,5 % της διαφοράς μεταξύ του 10 % των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και του 10 % των περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών.

Όπως επίσης δείχνει η έκθεση, χάρη στην ευελιξία της η πολιτική συνοχής παρείχε με πολυπόθητη στήριξη με εξαιρετικά άμεσο τρόπο στα κράτη μέλη, στις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές εν μέσω οικονομικής επιβράδυνσης και της χειρότερης κρίσης των τελευταίων ετών. Τα νέα προγράμματα για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-2027 θα συνεχίσουν να επενδύουν στις περιφέρειες και στον άνθρωπο, σε στενό συντονισμό με τη χρηματοδοτική ισχύ πυρός του σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU.  

Πρόσθετα κύρια συμπεράσματα

  • Η πολιτική συνοχής κατέστη πιο σημαντική πηγή επενδύσεων. Το ποσόστό των κονδυλίων συνοχής αυξήθηκε από το 34 % του συνόλου των κρατικών επενδύσεων κατά την περίοδο προγραμματισμού για την περίοδο 2007-2013 σε 52 % για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.
  • Από το 2001 οι λιγότερο ανεπτυγμένες ανατολικές περιφέρειες άρχισαν να καλύπτουν τη διαφορά με την υπόλοιπη ΕΕ. Παράλληλα όμως σε πολλές περιφέρειες μεσαίου εισοδήματος και σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ιδίως στη νότια και τη νοτιοδυτική ΕΕ, σημειώνεται οικονομική στασιμότητα ή ύφεση.
  • Η σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών επιταχύνθηκε, αλλά οι εσωτερικές περιφερειακές ανισότητες εντός των κρατών μελών με υψηλό ποσοστό ανάπτυξης έχουν αυξηθεί.
  • Η απασχόληση αυξάνεται, αλλά οι περιφερειακές ανισότητες συνεχίζουν να είναι μεγαλύτερες απ' ό,τι πριν από το 2008.
  • Ο αριθμός των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σημείωσε πτώση κατά 17 εκατομμύρια μεταξύ του 2012 και του 2019.
  • Το περιφερειακό χάσμα καινοτομίας στην Ευρώπη διευρύνθηκε εξαιτίας της έλλειψης επενδύσεων στην Ε&Α και των αδυναμιών στα οικοσυστήματα καινοτομίας των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών.
  • Ο πληθυσμός της ΕΕ γηράσκει και θα αρχίσει να συρρικνώνεται τα προσεχή έτη. Το 2020 το 34 % του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε σε περιφέρειες που χαρακτηρίζονταν από πληθυσμιακή συρρίκνωση. Το ποσοστό αυτό πρόκειται να ανέλθει στο 51 % το 2040.

Πηγή: https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news/2022/02/02-09-2022-new-cohesion-report-shows-that-differences-between-eu-regions-are-narrowing-thanks-to-eu-support

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο