Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ξεκινά η λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων

Περιεχόμενο

Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, με στόχο την χαρτογράφηση των ελληνικών startups, μια πρωτοβουλία που θα αποτελέσει μέρος του οικοσυστήματος καινοτομίας «Elevate Greece».

Η λειτουργία του θα πραγματοποιηθεί στην ιστοσελίδα elevategreece.gov.gr, η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί και ενημερώνει τους επισκέπτες για την επικείμενη έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμας. Πριν από μερικές ημέρες, άλλωστε, δόθηκε στη δημοσιότητα και το σχετικό ΦΕΚ με τις προϋποθέσεις εγγραφής και τα κριτήρια υπαγωγής. Όπως αναφέρεται σε αυτό, σκοπός είναι η χαρτογράφηση, παρακολούθηση, στατιστική και ποιοτική ανάλυση του συγκεκριμένου πεδίου της επιχειρηματικότητας, και η εν συνεχεία αξιοποίησή του για την εφαρμογή πολιτικών που στόχο θα έχουν την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή / και ομάδες νεοφυών επιχειρήσεων.

Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο, το οποίο συνίσταται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα έχουν κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ή αντίστοιχες μορφές σε άλλα κράτη με παρουσία στην Ελλάδα. Θα εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και μονοπρόσωπες ΕΠΕ.

Όσον αφορά στα οφέλη για τις επιχειρήσεις, προβλέπεται ότι η εγγραφή μιας startup στο μητρώο την καθιστά δυνητικό δικαιούχο κρατικών ενισχύσεων. «Για να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση, θα πρέπει να έχει ενταχθεί στο μητρώο πριν δημοσιευτεί η πρόσκληση για την συγκεκριμένη ενίσχυση. Προκειμένου να καταστεί δικαιούχος θα αξιολογείται με βάση την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης» όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται. Παράλληλα, κάθε νεοφυής επιχείρηση που θα εγγράφεται «θα απολαμβάνει εθνικής και παγκόσμιας προβολής, δυνητικά ικανής να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, βραβεία και άλλες παροχές σε είδος».

Πηγή για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.epixeiro.gr/article/210217

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο