Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υπουργοί Έρευνας της Ε.Ε: Ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας την επόμενη μέρα

Περιεχόμενο

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν οι Υπουργοί της Έρευνας των κρατών-μελών της Ε.Ε. στις 29 Μαΐου του 2020, συζητήθηκε η σπουδαιότητα του ρόλου που πρέπει να διαδραματίσει η έρευνα και η καινοτομία την επόμενη μέρα, προκειμένου να καταστούν οι κοινωνίες μας πιο ανθεκτικές σε κρίσεις όπως αυτή που προκλήθηκε από τον COVID-19.

Τονίστηκε η ανάγκη για την εφαρμογή μιας πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία που θα στηρίζεται στην ανταλλαγή δεδομένων και γνώσεων σε συνδυασμό με την προώθηση κοινών στόχων όπως είναι η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Επισημάνθηκε η τεράστια σημασία των συνεργιών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ του μελλοντικού προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία, του «Horizon Europe» και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ.

Αναφορικά με τις μελλοντικές θέσεις εργασίας, ζητήθηκε μια πιο περιεκτική ερευνητική πολιτική η οποία θα επιτρέπει την πλήρη χρήση των υπαρχόντων ανθρώπινων πόρων στα κράτη μέλη. Οι δημόσιες επενδύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών αναφέρθηκαν ως απαραίτητη προϋπόθεση για να παραμείνει η Ε.Ε. ελκυστική για τους ερευνητές.

Τέλος, όσον αφορά τον μελλοντικό μετασχηματισμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και την επικείμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με αυτό το ζήτημα, κρίθηκε απαραίτητη η αναθεώρηση βάσει της εμπειρίας και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την κρίση του COVID-19 και η ενίσχυση των δεσμών με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Παιδείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/05/29/research/

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο