Οι Δράσεις μας

Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) αποτελεί την Περιφερειακή Δομή Υποστήριξης της έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Π.Σ.Ε.Ε. – RIS3)



Πρόσφατες Δράσεις

Σχολή Γονέων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, μέσω της δομής του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας και σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υλοποιεί τον κύκλο μαθημάτων με τίτλο: Μένουμε Σπίτι… και «Μένουμε» καλά”, στο πλαίσιο της Δράσης “Σχολή Γονέων Αττικής”... διαβάστε περισσότερα

Παιδικό Πανεπιστήμιο

Η Δράση «Παιδικό Πανεπιστήμιο» διοργανώνεται από την Περιφέρεια Αττικής και αφορά στη διεξαγωγή μαθημάτων με τη μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων στους χώρους Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Αττικής, για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων της Περιφέρειας... διαβάστε περισσότερα